Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg

Taakgroep Pastoraat

Omzien naar elkaar met oog voor de omgeving
Pastorale zorg  en omzien naar elkaar zijn belangrijke aspecten van ons gemeente-zijn. We  vormen een gemeenschap waarin vele ontmoetingen georganiseerd worden en waarin verschillende vormen van pastoraat plaatsvinden. De pastorale zorg hebben we sinds januari 2024 georganiseerd in vier verschillende clusters: seniorenpastoraat - jongerenpastoraat - ontmoetingspastoraat - themapastoraat. Binnen ieder cluster zijn ouderlingen en gemeenteleden actief. 
Heb je behoefte aan pastorale zorg, een gesprek, begeleiding bij levensvragen of een acute levenscrisis? Stuur een berichtje naar pastoraat@pknpesse.nl

 
terug