Taakgroep Organisatie & Beheer

Zij dragen de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het beheer van de bezittingen van de gemeente, voor de werving van de vrijwillige bijdragen van de leden, voor het bijhouden van het lokale ledenregister en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
De taakgroep stelt de begroting en maakt de jaarrekening op en zorgt voor een goede bespreking in de kerkenraad, die zowel de begroting als jaarekening vast stelt


Voorzitter organisatie & beheer: dhr. B. Mulderij
e-mail a.mulderij@pknpesse.nl
 
terug