Ontmoetingskerk

Taakgroep Organisatie & Beheer


De taakgroep stelt de begroting en maakt de jaarrekening op en zorgt voor een goede bespreking in de kerkenraad, die zowel de begroting als jaarekening vast stelt


Voorzitter organisatie & beheer: dhr. B. Mulderij
e-mail a.mulderij@pknpesse.nl
 
terug