Taakgroep Kerk & Samenleving

In het diaconale werk staat het delen met elkaar centraal: het delen van materiële noden met de kwetsbaren in de samenleving, zowel dichtbij als veraf, binnen en buiten de kerk. Dit gebeurt soms door middel van hulpverlening en ondersteuning aan individuen en groepen, soms door noodhulp veraf in samenwerking met de landelijke organisatie ‘Kerk in Actie’ of structureel door gerichte projecten. 
Het diaconaat draagt de ervaringen die daarbij zijn opgedaan naar het ‘hart van de gemeente’: in het delen, vieren, leren en dienen, in de liturgie, in de voorbede, in de inzameling van gaven, in het dankgebed en in onze levenshouding. Om die reden zijn de diakenen ook dienstbaar bij de vormgeving van het Heilig Avondmaal, waarin het delen met elkaar nadrukkelijk zichtbaar wordt gemaakt. De avondmaalscollecte krijgt een duidelijke diaconale bestemming die aansluit bij de actuele nood in de wereld. 

De taakgroep Kerk & samenleving is bereikbaar via de e-mail voorzitter-ks@pknpesse.nl
terug