Ontmoetingskerk

Overlijden

Dag en tijdstip van de uitvaartplechtigheid worden in overleg vastgesteld. De predikant maakt een afspraak met de nabestaanden  om samen de rouwdienst te kunnen voorbereiden. Ook draagt de predikant zorg voor de inschakeling van ambtsdragers en organist (indien nodig), alsmede voor een gedrukte liturgie.  

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) wordt de familie uitgenodigd voor een dienst waarin de naam van de overledene ter herinnering bewust in de gemeente wordt genoemd. 

Het kan voorkomen dat onze eigen predikant is verhinderd, dan neemt de uitvaartleider contact op met de scriba en wordt (in overleg met de familie) gezorgd voor een passende vervanging. De uitvaartleider regelt ook de ruimte waarin de rouwdienst zal plaatsvinden.  

- Protocol van handelen bij kerkelijke uitvaarten (document toevoegen)
terug