Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg

Afscheid moeten nemen

Een paar dingen op een rijtje:
  • dag en tijdstip van de uitvaartplechtigheid worden altijd in overleg met de predikante en de koster van de kerk vastgesteld
  • de predikante maakt z.s.m. een afspraak met de nabestaanden om samen de rouwdienst te kunnen voorbereiden
  • de predikante draagt zorg voor de mededeling van overlijden naar alle ambtsdragers en op verzoek ook melding van het overlijden op de kerkapp van de gemeente
  • de ouderling, die aanspreekbaar is voor alle praktische zaken rond de uitvaart, regelt een organist (indien gewenst; op verzoek van de familie/nabestaanden)
  • het kan voorkomen dat onze eigen predikant is verhinderd; dan neemt de uitvaartleider contact op met de scriba en wordt (in overleg met de familie) gezorgd voor een passende vervanging

Contactgegevens:
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) worden de nabestaanden uitgenodigd voor een dienst waarin de naam van de overledene ter herinnering in de gemeente wordt genoemd. 
 
terug