Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg

Taakgroep Communicatie

Onder de Taakgroep Communicatie vallen diverse werkgroepen: het team Beeld & Geluid (voor de uitzending van de eredienst en het gebruik van beamer/projectieschermen tijdens de eredienst), de redactie van ons kerkblad, de redactie van onze kerkapp.

We houden elkaar op de hoogte van alle gebeurtenissen, activiteiten en bijeenkomsten door middel van ons kerkblad Onderweg. Onderweg verschijnt 12 x per jaar. Het leesgeld voor leden bedraagt € 15,00 per jaar. Ook niet leden kunnen een abonnement op Onderweg nemen à € 22,50 per jaar.

Naast Onderweg maken we in de gemeente ook gebruik van een kerkapp (Scipio). Deze app is alleen toegankelijk voor leden van de gemeente. 

Onze kerk heeft ook een Facebookpagina. Daar kun je geregeld iets vinden over de activiteiten die we organiseren. 
terug