Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg

Geboren!

Is er bij jullie een kind geboren? We stellen het op prijs wanneer we als kerkelijke gemeente een geboortekaartje ontvangen. Je kunt het sturen naar het postadres van de Ontmoetingskerk of via (digitaal) e-mail naar de scriba van de gemeente: scriba@pknpesse.nl
Wanneer jullie er prijs op stellen melden we de geboorte op de 1e zondag nadat we bericht van jullie hebben gekregen, bij de pastorale mededelingen in de zondagse eredienst. 

Wij willen laten dopen...

Wanneer je je kind wilt laten dopen, of wanneer je voor jezelf de doop verlangt, dan kun je contact opnemen met onze predikante: dsmariannepaas@pknpesse.nl. Zij neemt daarna z.s.m. contact met je op om de doopvoorbereiding ('doopcatechese') in gang te zetten. In een paar gesprekken spreken we met elkaar over de betekenis van de doop en over de inhoud van de doopviering.Samen bereiden we zo de doopdienst voor.
 
Lees meer 

Trouwen in de kerk

Willen jullie jullie belofte van liefde en trouw aan elkaar ook uitspreken tegenover God en een zegen van de Eeuwige vragen over jullie gezamenlijke levensweg? Je kunt in onze gemeente terecht voor een kerkelijke huwelijksviering (V/M - V/V - M/M). Neem contact op met onze predikante, dsmariannepaas@pknpesse.nl, en zij gaat met jullie op weg om dit onderdeel van jullie dag voor te bereiden. Samen maken we er een persoonlijke en betekenisvolle viering van.
Lees meer 

Afscheid moeten nemen

Wanneer een geliefde overlijdt en je afscheid moet nemen, grijpt dat diep in in je leven. Wanneer jullie als nabestaanden graag een kerkelijke uitvaart willen, dan kun je contact opnemen met de predikante van de gemeente. Je kunt dat zelf rechtstreeks doen, maar gebruikelijk is het dat de uitvaartondernemer dit contact legt. Wanneer de uitvaartplechtigheid moet plaatsvinden in de Ontmoetingskerk, dan dient de uitvaartondernemer ook contact op te nemen met de ouderling, die speciaal belast is met alle praktische afspraken in de kerk rond een uitvaart.
 
Lees meer