Kerkenraad

Alle vergaderingen van de kerkenraad worden door het moderamen en de kleine kerkenraad voorbereid. Diverse taakgroepen en werkgroepen zijn in de kerkenraad vertegenwoordigd, zodat een zo breed mogelijke vertegenwoordiging gegarandeerd is. Verzoeken aan de kerkenraad, vragen rondom beleid en andere zaken kunt u inbrengen via het scribaat, bij voorkeur per e-mail: scriba@pknpesse.nl

U kunt beleidsstukken, zoals de ‘Regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Pesse, Fluitenberg en Stuifzand en het AVG Privacyverklaring vinden op de website van onze gemeente onder de knop documenten
- Plaatselijke regeling (toevoegen)
- Beleidsplan (toevoegen)
- AVG Privacyverklaring (toevoegen

 
terug