Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg

Actie Kerkbalans

Ook (tussentijdse) giften zijn uiteraard van harte welkom. Uw bijdrage aan de kerk is een aftrekpost voor de inkomstenbelasting mits het totaalbedrag boven 1% van uw verzamelinkomen uitkomt. Ook is het mogelijk uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in een periodieke schenking. Het gehele bedrag geldt dan als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. De administrateur van het college van kerkrentmeesters kan u over de voorwaarden inlichten: penningmeester@pknpesse.nl
terug