Ontmoetingskerk

Huwelijk

Als jullie plannen hebben, is het aan te bevelen om ruim van te voren contact op te nemen met de predikant. 

Voorafgaande aan jullie trouwgelofte hebben jullie een aantal gesprekken met de predikant. Er wordt gesproken over de betekenis van een belofte voor het leven, over de liefde en over de zegen van de Heer.
Natuurlijk komt ook de invulling van de trouwdienst aan de orde, zo veel als mogelijk wordt met jullie wensen rekening gehouden. In overleg wordt gekozen voor een organist. De Paaskaars mag aan het begin van de dienst door een dierbare worden aangestoken. Voor verdere versieringen van het kerkgebouw mogen jullie zelf zorg dragen. (in overleg met de koster)

Tijdens de dienst zal er een collecte zijn, deze is voor 50% voor de kerk en 50% voor een goed doel nader te bepalen door het bruidspaar. Verder worden er – aan leden van de gemeente – geen kosten in rekening gebracht. Tijdens de dienst kan, mits het verloop en de sfeer niet worden verstoord, op gepaste wijze worden gefilmd en gefotografeerd. 
terug