Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg

Geld geven

Met elkaar dragen wij de kosten van ons 'samen gemeente van Christus zijn in deze wereld'. Wij hopen dat je als lid of gast mee wilt bouwen aan het werk van onze Ontmoetingskerk en dat je wilt helpen om de nood te lenigen van wie in onze wereld tekort komen. De eerste volgelingen van Jezus deden dat ook. Ze kwamen samen, deelden hun bezittingen en zorgden ervoor dat er voldoende was. Niet omdat het moest, maar omdat ze ervoor kozen om op die manier te leven. Net als Jezus: gul, ruimhartig en met passie. Als iedereen iets geeft, dan wordt delen vermenigvuldigen. Hieronder laten we weten op welke manieren je kunt bijdragen!

terug