Geboorte & Doop

Indien gewenst, wordt er vanuit de kerk contact met u opgenomen. (Predikant, ouderling of contactpersoon).
De geboorte wordt in de zondagse viering afgekondigd en de geboortt wordt ook opgenomen in het dankgebed.

Doop: Ter voorbereiding van de doop(dienst) houdt de predikant twee à drie weken van tevoren met de ouders het doopgesprek. Hierbij is eventueel ook de (wijk) ouderling van dienst aanwezig. In het doopgesprek komt et de betekenis van de doop in al zijn facetten ter sprake. Wat betekent de symboliek van door het water gaan? Wat heeft de doop te maken met je christen-zijn? En waarom verlang je de doop voor jezelf, of voor je kind? Ook de liturgie voor de doopdienst wordt besproken. Wensen van de ouders aangaande de eigen inbreng of medewerking aan de dienst worden zo veel mogelijk gehonoreerd. Na afloop van de dienst is een link beschikbaar waarop u de dienst kunt downloaden en bewaren voor een later moment om terug te kijken. 
terug