Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg

ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Zending is de verkondiging van het evangelie.  Werelddiaconaat is het leningen van (materiele) nood over de grenzen van ons eigen land. Ontwikkelingssamenwerking gaat over het ondersteunen van projecten die gericht zijn op het verbeteren van leefomstandigheden van mensen. We doen dit werk vanuit onze kerkelijke gemeente. De Bijbel geeft ons meer dan voldoende opdracht om het Evangelie uit te dragen en om te zien naar hen die onze hulp nodig hebben.

Het doel van onze ZWO commissie:

  • Gemeenteleden bewust maken van het werk van ZWO en hen uitnodigen en motiveren om daaraan bij te dragen.
  • In samenwerking met Kerk in Actie geregeld aandacht vragen voor alle projecten en acties.
  • Werken aan wederkerigheid: 'wij helpen niet alleen hen, zij hebben ook een boodschap voor ons'.

Elke drie jaar ondersteunen wij als kerkelijke gemeente een specifiek project. Van 2019 tot en met 2021 hebben we het project van Mama Rose in Rwanda ondersteund. Het huidige project is: ‘De kerk staat op tegen armoede in het dorp (Egypte)’. Tijdens een kerkdienst voor het Werelddiaconaat en door middel van overige acties vragen wij aandacht voor dit project. In de kerk hangen ZWO busjes: daarmee is het ook mogelijk om dit werk financieel te ondersteunen.

Ons rekeningnummer: NL15RABO0373747284

Petra Feenstra,
voorzitter ZWO Commissie
E-mail: ZWO commissie

 

terug