Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg

Collecte

Iedere zondagmorgen is de 'inzameling van de gaven' een vast onderdeel van de liturgie. Zo geven we uiting aan onze dankbaarheid: we worden uitgenodigd om te delen van wwat we uit Gods hand hebben ontvangen.

We maken daarvoor in de Ontmoetingskerk o.a. gebruik van collectemunten in verschillende waardes. De munten zijn verkrijgbaar met de waardes van € 0,50, € 1,00 en € 1,50. Ze kunnen in elke kerkdienst worden gebruikt. Het minimale bestelbedrag is € 50,00. U kunt uw bestelling elke eerste zondag van de maand ophalen, na afloop van de eredienst in de achterzaal. Bestel uw munten minimaal één week voor de eerste zondag van de maand. 

Klik hier om uw munten te bestellen

Het is ook mogelijk om aan de collecte bij te dragen via IDeal. 
Klik hier om uw collecte te geven
terug