Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg

Bankrekeningen

  • Bijdragen in het kader van Aktie Kerkbalans (de vaste vrijwillige bijdrage): NL55 RABO 0373713002
  • Overige bijdragen, giften of collectemunten: NL72 RABO 0373 7129 87
  • Bijdragen voor het werk van het diaconaat (College van Diakenen): NL47 RABO 0329078887
  • Bijdragen voor het werk van de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)                                    NL15 RABO 0373747284
terug