Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg

Trouwen in de kerk

Als jullie plannen hebben, is het aan te bevelen om ruim van te voren contact op te nemen met de predikante. Voorafgaande aan jullie trouwgelofte hebben jullie een aantal gesprekken met de predikante. Er wordt gesproken over de betekenis van een belofte voor het leven, over de liefde en over de zegen van God. Natuurlijk komt ook de invulling van de trouwdienst aan de orde, zo veel als mogelijk wordt met jullie wensen rekening gehouden. In overleg wordt gekozen voor een organist of andere muzikale begeleiding. Tijdens de huwelijksdienst zal er een collecte worden gehouden. De opbrengst van deze collecte is voor 50% voor de kerk en 50% voor een diaconaal doel dat jullie als bruidspaar zelf mogen bepalen. Aan leden van de gemeente worden geen kosten in rekening gebracht. Voor niet-leden gelden de tarieven die de landelijke kerk heeft bepaald. 
terug