Ontmoetingskerk

Taakgroep Pastoraat


Het pastoraat vindt ook op andere manieren plaats, zoals via de buurtcontactgroepen, de huiskamergesprekken, de kaarten en bloemen vanuit de erediensten, de inloopochtenden, lunches en bij andere activiteiten die georganiseerd worden. 
Als kerkelijke gemeente zijn we alert op signalen uit onze leefomgeving. Waar nodig en mogelijk zoeken we ook daar de verbinding en ondersteunen we vanuit onze mogelijkheden.
terug