Kerkenraad

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de Kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers (diakenen en ouderlingen) deel uitmaken
 
Lees meer 

Taakgroep Pastoraat

Omzien naar elkaar met oog voor de omgeving.
Pastorale zorg  en omzien naar elkaar zijn belangrijke aspecten van ons gemeente-zijn
 
Lees meer 

Taakgroep Kerk & Samenleving

Ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van haar opdracht: het bevorderen van barmhartigheid en gerechtigheid, van vrede en van heelheid van de schepping. 
 
Lees meer 

Taakgroep Organisatie & Beheer

Is namens de kerkenraad in het bijzonder geroepen tot de verzorging van alle de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.
 
Lees meer 

Taakgroep Kerk & Jeugd

Klik hier om verder te gaan. 
Lees meer