Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg

Geld geven

Met elkaar dragen wij de kosten van ons 'samen gemeente van Christus zijn in deze wereld'. Wij hopen dat je als lid of gast mee wilt bouwen aan het werk van onze Ontmoetingskerk en dat je wilt helpen om de nood te lenigen van wie in onze wereld tekort komen. De eerste volgelingen van Jezus deden dat ook. Ze kwamen samen, deelden hun bezittingen en zorgden ervoor dat er voldoende was. Niet omdat het moest, maar omdat ze ervoor kozen om op die manier te leven. Net als Jezus: gul, ruimhartig en met passie. Als iedereen iets geeft, dan wordt delen vermenigvuldigen. Hieronder laten we weten op welke manieren je kunt bijdragen!

Actie Kerkbalans

In onze gemeente doen we jaarlijks mee met Actie Kerkbalans. Daarbij worden alle leden van de gemeente, in de maand januari, uitgenodigd om het werk van de kerk financieel te ondersteunen, door een vrijwillige bijdrage naar draagkracht.
Lees meer 

Periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Voorheen moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst.
 
Lees meer 

Collecte

Iedere zondagmorgen is de 'inzameling van de gaven' een vast onderdeel van de liturgie. Zo geven we uiting aan onze dankbaarheid: we worden uitgenodigd om te delen van wwat we uit Gods hand hebben ontvangen.

We maken daarvoor in de Ontmoetingskerk o.a. gebruik van collectemunten in verschillende waardes. De munten zijn verkrijgbaar met de waardes van € 0,50, € 1,00 en € 1,50. Ze kunnen in elke kerkdienst worden gebruikt. Het minimale bestelbedrag is € 50,00. U kunt uw bestelling elke eerste zondag van de maand ophalen, na afloop van de eredienst in de achterzaal. Bestel uw munten minimaal één week voor de eerste zondag van de maand. 

Klik hier om uw munten te bestellen

Het is ook mogelijk om aan de collecte bij te dragen via IDeal. 
Klik hier om uw collecte te geven

Bankrekeningen

Je kunt een bijdrage voor het werk van de Ontmoetingskerk overmaken naar één van de bankrekeningen van de kerk.
De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, deze van de Belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk, maar ook voor de Protestantse Kerk op plaatselijk niveau. Dat geldt dus ook voor jouw bijdrage aan onze kerkelijke gemeente. 
Lees meer