Over reserveren

LET OP: Vanaf 1 oktober is het gebruik van een mondkapje verplicht. We vragen u om voordat u het kerkgebouw binnengaat, een mondkapje op te zetten dat uw neus en mond bedekt. Zodra u op uw zitplaats zit, mag u dit mondkapje af doen. Na de dienst doet u eerst uw mondkapje op en daarna gaat u staan om de zaal te verlaten.
U wordt verzocht uw eigen mondkapje mee te nemen. Mocht u er onverhoopt geen hebben, dan zal er op zondag 4 oktober één uitgedeeld worden. Daarna zullen er geen mondkapjes uitgedeeld worden

Wilt u zich aanmelden voor diensten?
U kunt u via de website aanmelden tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur ’s middags voor de beschikbare zitplaatsen van de volgende zondagdienst. Op vrijdagmiddag wordt de stoelindeling bepaald en worden de stoelen in de zaal klaargezet.
Op uw persoonlijke pagina kunt u uw aanmeldingen bekijken. U gebruikt hiervoor de link die u ontvangen heeft. Als de link niet werkt, kunt u ook uw reserveringsnummer invullen op de reserveringspagina.

Telefonisch aanmelden
Als u zich niet via de website aan kunt melden of aan wilt melden, kunt u zich ook telefonisch aanmelden voor diensten. Dit kan bij mevrouw Poulien Drost (tel. 0528-241915). Hiervoor gelden dezelfde deadlines als aanmelden via de website.

Wanneer hoor ik of ik mag komen?
Uiterlijk vrijdagavond 23.59 uur ontvangt u een e-mail over de plaatsing. Hierin staat of we u welkom mogen heten in het kerkgebouw of dat we u graag zien via de livestream.

Wat als er meer aanmeldingen dan zitplaatsen zijn?
Als er meer aanmeldingen dan beschikbare zitplaatsen voor een dienst zijn, dan moeten we gemeenteleden doorverwijzen naar de online-viering. Er is dan een willekeurige selectie gemaakt om te bepalen welke huishoudens naar de kerk mogen komen. Dat gebeurt zo eerlijk mogelijk, zodat iedereen in principe steeds evenveel kans heeft om naar de dienst in de Ontmoetingskerk te komen.

Wat als u geen e-mail ontvangt?
Mocht u per ongeluk geen e-mail krijgen, dan kunt u altijd op uw persoonlijke pagina (zie hierboven) zien of u een plek heeft. Als u eerst geen plaats toegewezen kreeg en er door afmeldingen later toch nog zitplaatsen beschikbaar zijn, zal er telefonisch aan u gevraagd worden of u alsnog wilt komen.

Wat als ik toch niet kan komen?
We horen het graag als u om wat voor reden toch niet kan komen. Totdat bekend is of u een zitplaats heeft, kunt u zich aan- en afmelden via uw persoonlijke pagina. Daarna kan dit door een e-mail te sturen naar reserveren@pknpesse.nl of door te bellen met de kosters op 06-28467819. Als u zich op tijd afmeldt, geeft u anderen een kans om wel aanwezig te zijn.

Bent u of is één van uw gezinsleden ziek?
Als u één van onderstaande vragen met ja moet beantwoorden, dan willen we u vragen om niet te komen. Andere bezoekers lopen dan een verhoogd risico op besmetting met het coronavirus.

  • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
  • Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
  • Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Zolang de plaatsindeling nog niet bekend is, kunt u zich afmelden via de website. Zodra dit bekend is, kunt u zich telefonisch afmelden bij de kosters of per e-mail bij reserveren@pknpesse.nl.

Hoe wordt er omgegaan met mijn gegevens?
Door vooraf op te geven op welke momenten u naar de kerk zou willen, verstrekt u ons mogelijk gevoelige informatie. Er zal uiterst voorzichtig omgegaan worden met deze informatie. Daarom is deze informatie alleen in te zien door mevr. Poulien Drost, de kosters en de Websitecommissie. Ook is deze informatie te bekijken op de website voor iedereen die uw reserveringsnummer weet. Wij adviseren u dit reserveringsnummer niet te delen en alleen zelf te gebruiken om toegang te krijgen tot het plaatsingssysteem.
Wij houden op verzoek van de overheid bij wie er aanwezig waren tijdens een viering. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden bij besmetting van een bezoeker van één van de vieringen. Mocht dit gebeuren, dan zullen wij de GGD uw naam, e-mailadres en telefoonnummer verstrekken. De GGD gebruikt deze gegevens voor haar bron- en contactonderzoek. U kunt op deze pagina vinden hoe de GGD uw informatie gebruikt (hoofdstuk “Overige niet-nauwe contacten”). Wij verstrekken uw gegevens op basis van de Wet publieke gezondheid en u kunt daarom geen bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over de gang van zaken tijdens diensten? Neem dan contact op met de kosters via koster@pknpesse.nl of 06-28467819.
Heeft u nog vragen over het reserveren van diensten? Reageer dan op deze e-mail of stuur een mail naar reserveren@pknpesse.nl.