Predikant – ds. Marianne Paas-Feenstra

Ds. Marianne Paas (1966) heeft theologie gestudeerd aan de Theologische Universiteit te Kampen (tegenwoordig de PThU) en studeerde in 1995 af in het hoofdvak ‘theologie- en dogmageschiedenis’ en de bijvakken ‘theologische vrouwenstudies’ en ‘catechetiek/vormingswerk’. Daarna werd zij in de Gereformeerde Kerk van Noordeloos bevestigd als predikant. In 1999 vertrok zij naar Brazilië en was daar als predikant werkzaam in Castrolanda (door de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland gedetacheerd naar de Igréja Evangèlica Reformada no Brasil). Na terugkeer in Nederland werd zij verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Neede, als predikant met bijzondere opdracht. Ze was werkzaam als gemeenteadviseur/teamleider voor ZWO/diaconaat en missionair werk in het provinciaal dienstencentrum Gelderland van de Samen-op-Wegkerken) en later als leidinggevende van de regio midden van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. In 2008 keerde zij terug naar het werk in de plaatselijke gemeente en werd zij verbonden aan de Protestantse Gemeente Soest Noord (Emmakerk). In 2014 aanvaardde zij een beroep van de Gereformeerde Kerk Woerden Zegveld en op 9 december 2018 heeft zij intrede gedaan in de Protestantse Gemeente Pesse. Marianne Paas is getrouwd met Haaije Feenstra en samen hebben zij zes (volwassen) kinderen.

ds. J.M.T. (Marianne) Paas-Feenstra
Kanaal Westzijde 26,
7936 TL Tiendeveen

0528 355744
e-mail: