Predikant – vacant

De Protestantse Gemeente van Pesse is op zoek naar een predikant.

Vanaf 1 augustus 2017 verleent ds. G. Naber uit Ruinen bijstand in het pastoraat.

Ds. B. Gras uit Zuidwolde is consulent vanuit de werkgemeenschap van predikanten. De consulent begeleid het beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in de vergadering van de kerkenraad en moderamen een adviserende stem.

Er is inmiddels een beroepingscommissie geïnstalleerd.

Voorzitter beroepingscommissie:
dhr. Roel van Faassen
0528-273495

Secretaris beroepingscommissie:
mevr. Annie Schonewille
0528-241721
Bossemaat 23, 7933 RJ Pesse