Organisatie

Hier vindt u meer informatie over de Protestantse Gemeente van Pesse.

Beamerteam

Binnen de Protestantse Gemeente te Pesse wordt gebruik gemaakt van de beamer. Het Beamerteam verzorgt de PowerPointpresentaties tijdens de kerkdiensten.

Voorzitter Beamerteam:
dhr. L. Pouwer,

Klik hier voor alle informatie over het Beamerteam.

Financiële administratie

dhr. J. Pieters
e-mail:
tel: 0528-262578

Rekeningnummers
Vrijwillige bijdragen: NL55 RABO 0373 7130 02 t.n.v. Protestantse Gemeente Pesse inzake VVB
Collectebonnen en overige betalingen: NL72 RABO 0373 7129 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Pesse

Collectebonnen (verkrijgbaar per 20 stuks in de waardes €0,25, €0,50, €1,– en €2,–) kunnen besteld worden middels bestelformulier (achter in de kerk) of via dit formulier.

Kerkelijk bureau

dhr. B. Schonewille
e-mail:

Preekvoorziener

dhr. R. Timmerman
email: 

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit:

 • Ouderlingen
 • Jeugdouderlingen
 • Ouderlingen-kerkrentmeesters
 • Ouderling-voorzitter
 • Ouderling-scriba
 • Diakenen
 • Predikant (indien niet vacant)

De kerkenraad is het hoogst bestuurlijke orgaan binnen de kerk in Pesse. Om het werk binnen de kerkgemeenschap te kunnen uitvoeren zijn er taakgroepen ingesteld. Dit zijn:

 • Taakgroep Pastoraat (alle ouderlingen en de predikant)
 • Taakgroep Kerk en Samenleving (alle diakenen)
 • Taakgroep Kerk en Jeugd (alle jeugdouderlingen)
 • Taakgroep Organisatie en Beheer (alle ouderlingen-kerkrentmeesters)

Uit de taakgroepen zijn vertegenwoordigers gekozen/aangesteld om hun taken te vertegenwoordigen binnen het dagelijkse bestuur van de kerk. Deze vertegenwoordigers worden aangevuld met de predikant. Dit dagelijkse bestuur bestaat uit:

 • 2 ouderlingen (per sectie 1 ouderling)
 • 1 jeugdouderling
 • 1 ouderling-kerkrentmeester
 • 1 predikant
 • 1 diaken
 • 1 ouderling-voorzitter
 • 1 scriba
Contactgegevens (grote) kerkenraad

Predikant
Vacant

Voorzitter
Vacant (waargenomen door mevr. J. Moes)
e-mail:

Scriba
dhr. Gerrie Koopman
e-mail:

Jeugdouderlingen
e-mail:

Diaconie
dhr. Wilbert Harke, secretariaat
e-mail:

Taakgroep organisatie en beheer

Voorzitter
dhr. B.H. Wevers
Nuil 1
7933 TV Pesse
tel: 0528-241436
e-mail:

Secretaris
mevr. L.M.C. de Nas
Hoofdweg 9
7934 PD Stuifzand
tel: 0528-279192
e-mail:

Vervoersdienst

U wilt graag een of meerdere diensten bijwonen maar u heeft geen vervoer of wilt u meer informatie over de vervoersdienst?

Neem dan contact op met:
mevr. Mieke Westerink
tel: 0528-241758