Collectemunten

Binnen de Protestantse Gemeente van Pesse maken we gebruik van collectemunten in verschillende waardes. De munten zijn verkrijgbaar met de waardes van €0,50, €1,- en €1,50 en kunnen in elke dienst gebruikt worden. De munten zijn te bestellen met het bestelformulier hieronder en op te halen na afloop van de dienst op de eerste zondag van de maand.

Eerste zondag van augustus (1 augustus)
u dient minimaal 1 week vooraf te bestellen

Eerste zondag van september (5 september)
Eerste zondag van oktober (3 oktober)
SoortAantalTotaal
10 × € 0,50€ 5,00 € 0,00
10 × € 1,00€ 10,00 € 0,00
10 × € 1,50€ 15,00 € 0,00
Ik betaal de transactiekosten à € 0,00 (vrijwillig)€ 0,00
Totaal:€ 0,00

Het totaalbedrag € 0,00 dienst minimaal 1 week voor de ophaaldatum te worden overgemaakt op NL72 RABO 0373 7129 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Pesse onder vermelding van betalingskenmerk 9000 0000 2020 3041
Indien u uw e-mailadres heeft ingevuld, ontvangt u deze instructies ook per e-mail.

Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan Protestantse Gemeente Pesse om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag (€ 0,00) van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Protestantse Gemeente Pesse.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gegevens van de incassant:
Naam: Protestantse Gemeente Pesse
Adres: Hoogeveenseweg 22, 7931TD Fluitenberg, Nederland
Incassant ID: NL64ZZZ302584825256
Kenmerk machtiging: EENMALIG-COLLECTE-20203041

Het bedrag zal omstreeks donderdag 26 augustus 2021 afgeschreven worden.

U wordt verzocht het totaalbedrag € 0,00 gepast af te rekenen bij het in ontvangst nemen van de collectebonnen.

Het totaalbedrag is minder dan het minimumbestelbedrag (€50,-).

Klik op de knop hieronder om uw bestelling af te ronden.