Commissie Beeld & Geluid

Binnen de Protestantse Gemeente te Pesse maken wij gebruik van de beamer. De Commissie Beeld & Geluid verzorgt de PowerPointpresentaties tijdens de kerkdiensten. Op het beamerscherm projecteren wij de onderdelen van de dienst. Ook worden de Bijbelteksten en de liederen hierop geprojecteerd. De Protestantse Gemeente van Pesse heeft de noodzakelijke licenties en mede daardoor kunnen we de liederen veelal met notenbalken op het scherm projecteren. Indien niet digitaal beschikbaar kunnen liederen ook zonder notenbalken getoond worden. Deze teksten zullen, indien niet voor ons beschikbaar, in het algemeen door de predikant of door andere medewerkenden aangeleverd worden. Bijbelteksten worden tijdens de schriftlezingen ook op het beamerscherm getoond. Deze kunnen uit diverse vertalingen komen.

Mededelingen

Voor de dienst en tijdens de collecte worden er mededelingen getoond. Met enkele uitzondering zijn dit mededelingen die uit tekst bestaan. Het tonen van posters e.d. is lastig om een aantal redenen. Deze moeten vaak verkleind worden, waardoor deze lastig leesbaar zijn en het contrast op de beamer is anders dan op een monitor. In overleg kan er eventueel een poster getoond worden met zwarte tekst en een lichte achtergrond.

Aangezien de mededelingen niet lang op het scherm staan, moeten de mededelingen kort zijn. Mededelingen met de lengte van de vorige alinea zijn goed te lezen binnen de tijd. Indien u een langere tekst wenst, is het verstandig mensen te verwijzen naar de website en/of het kerkblad.

Daar de Kerkenraad eindverantwoordelijk is voor al wat tijdens de diensten getoond wordt, moeten de mededelingen tijdig ingeleverd worden bij de scriba (bij voorkeur via ). Na beoordeling stuurt de scriba de desbetreffende mededeling(en) door naar de commissie, die het in de PowerPointpresentatie zal verwerken.

Mededelingen kunnen tot uiterlijk drie dagen vóórdat de kerkdienst plaats vindt, voor 18.00u aangeleverd worden bij de scriba. Voor zondagsdiensten is dit dus donderdag 18.00u. Zoals ook opgenomen in het nieuwe beamerprotocol, bepaalt de Kerkenraad in de persoon van de scriba wat er wel of niet gebeamerd wordt. De Commissie Beeld & Geluid kan hierbij adviseren over de leesbaarheid.

Mededelingen tijdens de collecte

Tijdens de collecte of bij de mededeling over de collecte kunnen er dia’s getoond worden met betrekking tot de collecte. Dit kunnen kant-en-klare PowerPoints zijn. Deze kunnen ook aangeleverd worden via de scriba. Als er geen aparte mededelingen voor de collecte zijn, worden de algemene mededelingen getoond.

Gebruik apparatuur kerkzaal/bijzaal

De apparatuur in de kerkzaal kan uitsluitend gebruikt worden door mensen die bekend zijn met de werking van de apparatuur. Mocht u apparatuur willen gebruiken, neem dan (tijdig) contact op met de Commissie of de kosters. Dan kunnen we kijken wat de beste oplossing is.

In de bijzaal is ook een beamer en een geluidssysteem aanwezig. Op de beamer kunt u een eigen laptop aansluiten. Eventueel is het mogelijk een laptop van de kerk te gebruiken. Gebruik in overleg met de Commissie Beeld & Geluid en/of de kosters, zodat de apparatuur vooraf goed ingesteld kan worden.

Livestream van de kerkdiensten

De diensten worden ook via een livestream uitgezonden.  het is dan ook mogelijk om de kerkdiensten live en achteraf via internet/een kerktv-ontvanger te bekijken. Dit wordt geregeld via Kerkdienstgemist.nl Gebruikers van alle aangesloten kerken kunnen elkaars diensten bekijken. Mocht u ook live willen kijken, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de diaconie.

Wilt u een dienst achteraf kijken, dan kunt u dit tot een 1 jaar lang doen via de website van Kerkdienstgemist. Of in de app van de kerk. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Na dit jaar worden de diensten wel bewaard en kunt u deze opvragen bij de commissie Beeld&Geluid.

De beelden en het geluid van de kerkzaal kunnen ook naar de achterzaal gestuurd worden. Dit gebeurt bij kerkdiensten waarbij het zo druk is dat er in de kerkzaal onvoldoende plaats is.

De beelden worden gemaakt door de Commissie Beeld & Geluid vanaf het balkon in de kerkzaal. Daar komen de signalen binnen van de twee camera’s die in de kerkzaal hangen, alle microfoons, etc. Vanaf dat punt gaan de beelden en het geluid ook weer naar alle luidsprekers/beamers in het gebouw.


Over de commissie

De commissie heeft momenteel tien leden die presentaties maken en/of tonen tijdens de dienst. Nu de werkzaamheden van de commissie wat uitgebreider zijn geworden, zijn wij nog op zoek naar enkele mensen die interesse hebben in de beschreven werkzaamheden. Behalve jongere zoeken we met name ook enkele oudere leden. Dat mogen ook 65-plussers zijn! Dit vrijwilligerswerk houdt de geest jong en alles wat je nog niet eerder gedaan hebt, is te leren. De grote van het team is belangrijk om tijdens bijvoorbeeld begrafenissen altijd iemand beschikbaar te hebben.

Weet je wat het computerprogramma PowerPoint is, lijkt het opnemen en “regisseren” van tv-beelden je wat en heb je interesse om ons team komen versterken? Stuur dan een mailtje naar of spreek één van ons aan. Je kunt ons ook aanspreken als je een vraag of opmerking hebt over (het gebruik van) de beamer.

Rens Pouwer of Imre van der Zwaag, Commissie Beeld & Geluid