Commissie Beeld & Geluid

Beameren in de Protestantse Gemeente te Pesse

Binnen de Protestantse Gemeente te Pesse maken wij gebruik van de beamer. De Commissie Beeld & Geluid verzorgt de PowerPointpresentaties tijdens de kerkdiensten. Op het beamerscherm projecteren wij de onderdelen van de dienst. Ook worden de Bijbelteksten en de liederen hierop geprojecteerd. De Protestantse Gemeente van Pesse heeft de noodzakelijke licenties en mede daardoor kunnen we de liederen veelal met notenbalken op het scherm projecteren. Indien niet digitaal beschikbaar kunnen liederen ook zonder notenbalken getoond worden. Deze teksten zullen, indien niet voor ons beschikbaar, in het algemeen door de predikant of door andere medewerkenden aangeleverd worden. Bijbelteksten worden tijdens de schriftlezingen ook op het beamerscherm getoond. Deze kunnen uit diverse vertalingen komen.

Mededelingen

Voor en na de dienst is er gelegenheid mededelingen te laten zien. Met enkele uitzondering zijn dit mededelingen die uit tekst bestaan. Het tonen van posters e.d. is lastig om een aantal redenen. Deze moeten vaak verkleind worden, waardoor deze lastig leesbaar zijn en het contrast op de beamer is anders dan op een monitor. In overleg kan er eventueel een poster getoond worden met zwarte tekst en een lichte achtergrond.

Aangezien de mededelingen niet lang op het scherm staan, moeten de mededelingen kort zijn. Mededelingen met de lengte van de vorige alinea zijn goed te lezen binnen de tijd. Indien u een langere tekst wenst, is het verstandig mensen te verwijzen naar de website en/of het kerkblad.

Daar de Kerkenraad eindverantwoordelijk is voor al wat tijdens de diensten getoond wordt, moeten de mededelingen tijdig ingeleverd worden bij de scriba bij voorkeur via . Na beoordeling stuurt de scriba de desbetreffende mededeling(en) door naar de commissie, die het in de PowerPointpresentatie zal verwerken.

Mededelingen kunnen tot uiterlijk drie dagen vóórdat de kerkdienst plaats vindt, voor 18.00u aangeleverd worden door de scriba. Zoals ook opgenomen in het nieuwe beamerprotocol, bepaalt de Kerkenraad in de persoon van de scriba wat er wel of niet gebeamerd wordt. De Commissie Beeld & Geluid kan hierbij adviseren over de leesbaarheid.

Mededelingen tijdens de collecte

Tijdens de collecte of bij de mededeling over de collecte kunnen er dia’s getoond worden met betrekking tot de collecte. Dit kunnen kant-en-klare PowerPoints zijn. Deze kunnen ook aangeleverd worden via de scriba.

Gebruik laptop Commissie Beeld & Geluid

In het kerkgebouw staat een laptop en beamer. Deze laptop kan worden gebruikt tijdens het beameren, maar u kunt uiteraard ook uw eigen laptop aansluiten of gebruiken. Mocht u deze willen gebruiken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het beamerteam. Doe dit wel tijdig.

TV Beelden van de kerkdiensten

Na de verbouwing en na de aanleg van de glasvezelinternetverbinding, is het plan om de kerkdiensten ook via internet op de televisie uit te zenden zodat deze door geïnteresseerden ontvangen kunnen worden. Ook kunnen deze tv-beelden met geluid tijdens de kerkdienst naar de achterzaal gestuurd worden. Dit zal van toepassing kunnen zijn bij kerkdiensten waarbij er zoveel kerkbezoekers zullen zijn, dat daarvoor in de kerkzaal onvoldoende plaats is. Daartoe zullen er een tweetal camera’s geïnstalleerd worden in de kerkzaal.

Het Beamerteam is gevraagd ook deze tv-beelden te gaan verzorgen. Dit zal gaan gebeuren vanuit een “technische hoek” die op het nog te realiseren balkon naast het orgel geplaatst gaat worden.

Het Beamerteam

Het Beamerteam heeft momenteel vijf leden (een zesde wordt momenteel ingewerkt) die presentaties maken en/of tonen tijdens de dienst. Nu de werkzaamheden van het Beamerteam in de nabije toekomst wat uitgebreider gaan worden, zoeken wij enkele mensen die interesse hebben in de beschreven werkzaamheden. Behalve jongere zoeken we ook enkele oudere leden. Dat mogen ook 65-plussers zijn! Dit vrijwilligerswerk houdt de geest jong en alles wat je nog niet eerder gedaan hebt, is te leren.

Weet je wat het computerprogramma PowerPoint is, lijkt het opnemen en “regisseren” van tv-beelden je wat en heb je interesse om ons team komen versterken? Stuur dan een mailtje naar of spreek één van ons aan. Je kunt ons ook aanspreken als je een vraag of opmerking hebt over (het gebruik van) de beamer.

Rens Pouwer, voorzitter Beamerteam