ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, deze van de Belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk, maar ook voor de Protestantse Kerk op plaatselijk niveau, zoals de gemeente en de diaconieën.

Om technische redenen is deze pagina m.i.v. 2019 gesplitst in een pagina voor de gemeente en een pagina voor de diaconie.

Protestantse Gemeente te Pesse

Vestigingsplaats: Fluitenberg
RSIN/Fiscaal-nummer: 824117530
Klik hier voor de gegevens

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Pesse
Vestigingsplaats: Fluitenberg
RSIN/Fiscaal-nummer: 824238771
Klik hier voor de gegevens