2021-10 – GELOOFSOPVOEDING ZONDER OF MET DE KERK

Wanneer wij om ons heen kijken, zien we dat corona grote invloed (gehad) heeft op het kerkelijk leven en religieuze ervaringen van ons en onze kinderen. De invloed werd extra merkbaar toen de kerken dichtgingen. Waar sommigen zondag aan zondag de diensten vanuit huis bleven beluisteren kwam dit bij anderen onder druk te staan. De periode waarin thuisonderwijs gecombineerd moest worden met een baan, kostte zoveel energie en tijd dat huisgodsdienst er gemakkelijk onder ging lijden. Vooral gezinnen (vaak met jonge kinderen) ontdekten dat dit niet of nauwelijks te doen was. Gods Geest vindt altijd wegen, geestdriftig en bevlogen zijn er initiatieven ontwikkeld om vorm te geven aan kerk-zijn in tijden van corona.

In het archief van één van de contactpersonen (wijk 2) werd de hierna weergegeven brief m.b.t. de beleving van de zondag aangetroffen. We lezen de brief aan God en het antwoord van onze Vader.

Lieve Heer,
Het spijt me dat U de zondag op zo’n vreemde dag hebt gezet. Ziet u, het zit zo, wij zouden veel beter en veel geregelder naar de kerk kunnen komen als U een andere dag had gekozen. Nu is het juist de dag, die volgt op een week hard werken. Meestal zijn we dan erg moe en willen we graag wat uitrusten. Bovendien gaat er juist een zaterdag aan vooraf. Mijn man zit dan te knutselen aan de auto en de kinderen en ik hebben dan ook iets te doen. ‘s Avonds gaan we vaak uit of ontvangen bezoek. Van vroeg naar bed gaan is dan geen sprake. Kunt u ons dan kwalijk nemen dat we de volgende dag wat uitslapen? Verder valt het ons op dat ’t juist ‘s zondags vaak guur en koud weer is of dat het regent. Is het een keer mooi weer, dan willen we er wel eens op uit naar de bossen of zo. Tenslotte zitten we altijd in de stad of het dorp en zoals ik al zei, ’s zaterdags komt er niet veel van. Ziet U Heer God, ik schrijf dit, omdat ik zo graag wil dat U de zaak ook eens van ons standpunt beziet. Het is echt niet onze schuld of onwil dat we ’s zondags zo weinig in de kerk komen. We zouden graag willen en we weten dat het moet en ook dat we het nodig hebben. We willen alleen maar zeggen, dat het werkelijk niet kan en we hopen dat U ons zult begrijpen. Uw toegenegen
I.K. Ben te Druk

Lief kind,
Wat heb ik je toch een zwaar kruis opgelegd door mijn dag precies op zondag te laten vallen en dan nota bene nog wel na de vrije zaterdag. Maar ik zal het je uitleggen: De maandag is al vanouds bedoeld als wasdag en op dinsdag wordt de was gestreken, ’s woensdags kleine karweitjes in en om het huis doen en met de kinderen de vrije middag doorbrengen. Op donderdag krijgen de slaapkamers hun wekelijkse beurt en op vrijdag wordt de rest van het huis gedaan om jouw bezoek in het weekend waardig te kunnen ontvangen. Dan kun je op zaterdag uitslapen en de boodschappen doen en je man kan na zijn vijfdaagse werkweek aan z’n auto knutselen. Ja, en nou de zondag hé? Dan mag jij bij mij op visite: Bij Mij, want ik wil dan met jou even bijpraten, weer of geen weer, bossen of geen bossen, zin of geen zin. Zes dagen in de week kijk ik dag en nacht naar je om, als je thuis bent, voor een stoplicht staat, in de supermarkt loopt, niet in slaap kan komen. Altijd en overal ben ik bij jou. En nu wil ik gewoon dat je op mijn dag bij mij op bezoek komt. En ook regelmatig bij mij aan tafel komt. Ik ben blij dat je graag wilt komen en dat je ook weet dat het moet en beseft dat je het nodig hebt. Daarom verwacht ik je, elke zondag.
Je Vader

Hoe kunnen we hetgeen de Vader ons wil meegeven en wij dan ook nodig hebben in ons opnemen. Hiervoor zijn er o.a. kerkdiensten. De kern van de kerkdienst is het ontmoeten van de Vader door te luisteren naar zijn woord. Wat is dan de kunst van het luisteren tijdens deze ontmoeting met de Vader?

Ron v.d. Spoel, bekend van de beweging “Passie voor preken”, schreef hierover het volgende:
‘Luisteren is een heel actief en spannend gebeuren. Het begint al met de instelling waarmee je naar de kerk gaat. Verwacht je echt iets te ontvangen, verlang je ernaar? Er vindt in iedere kerkdienst een ontmoeting plaats. Het is die wonderlijke ontmoeting met God zelf. Dus kom je, ook al ben je misschien regelmatig teleurgesteld in de dienst of de preek, toch steeds terug. Hoe kun je goed luisteren naar de preek?

 1. Bidden
  Probeer je verwachtingen en verlangens in gebed naar God zo duidelijk mogelijk onder woorden te brengen. Dan weet je wat je zoekt in de preek en herken je het als het er is.
 2. Visualiseren
  Leef je bij schriftlezing bewust in in wat er gebeurt. Probeer de situatie te visualiseren, zie het voor je alsof je naar een film kijkt. Wat gebeurt er tussen de mensen die in deze geschiedenis voorkomen, wat gebeurt er tussen God en hen? Kruip in de huid van de hoofdpersoon want hij of zij is een mens als jij (Jakobus 5:17).
 3. Wat raakt me
  Vraag je daarbij al lezend af wat je raakt in dit Bijbelgedeelte. Wat ontroert je, wat irriteert je, wat snap je niet? Luister in de preek of je antwoorden op die vragen krijgt, of de emoties die jij ervaart ook door de predikant zijn opgepikt.
 4. De kern
  Probeer dan voor je zelf de kern, de centrale boodschap van het verhaal aan te wijzen. Waar vind jij dat de preek over dit Bijbelgedeelte ten diepste over zou moeten gaan?

Al luisterend mag je je laten meevoeren op de route die de predikant door het verhaal gaat, maar je bent er wel bewust en actief bij betrokken, vol verwachting naar wat hij/zij ontdekt heeft, wat hem/haar kennelijk het meest geraakt heeft en aftastend bij jezelf of dat ook bij jou zo is. Zo is luisteren een interactie tussen de hoorders, de predikant en het Woord en dat is altijd een spannend proces.’

Wijkcontacten en ouderling, wijk 2