Ontmoetingskerk

Financieel

Bankrekeningen:
Protestantse Gemeente Pesse, Stuifzand en Fluitenberg: 
 
Rekeningnummers
Voor het overmaken actie Kerkbalans
 NL55 RABO 0373713002
Voor de Solidariteitskas
 NL
Voor collectebonnen, giften en overige zaken:
  NL72 RABO 0373 7129 87
College van Diakenen: 
 NL47 RABO 0329078887
Z.W.O.: 
NL

 
 
terug