EVANGELISATIEDIENST IN DE ONTMOETINGSKERK

ZONDAG 12 FEBRUARI 2023.

Op zondag 12 februari 2023 organiseren wij weer een evangelisatiedienst. Het thema van deze dienst is: ‘GELUK.’ Medewerking aan deze dienst wordt verleend door Ds. Jaap C. Overeem uit Stiens en “De Koningsband” uit Groningen met leden uit Groningen, Friesland en Drenthe, De organisatie is in handen van de evangelisatiecommissie van PKN Pesse, Stuifzand en Fluitenberg.

Vanaf 10.00 uur staat koffie/thee/fris met iets lekkers klaar. Aangezien de leden van “De Koningsband” uit Groningen, Friesland en Drenthe komen, begint de dienst op hun verzoek deze zondag om 11.00 uur!

Wij heten iedereen van harte welkom in de Ontmoetingskerk te Pesse!

Met vriendelijke groet,

De evangelisatiecommissie van PKN Pesse, Stuifzand en Fluitenberg.

terug