Plaatselijke regeling (concept)

Op de gemeenteavond van dinsdag 26 november 2019 zal de door de kerkenraad in concept vastgestelde plaatselijke regeling met de gemeente besproken worden.