Kerkdienst - 8 mei 2022 10.00u

Datum: zondag 8 mei 2022 10.00u
Locatie: Ontmoetingskerk, Hoogeveenseweg 22, 7931TD Fluitenberg
Kerkelijke kleur: Wit
Voorganger: dhr. G. van Vulpen uit Zwolle
Ouderling van dienst: Te zien voor ingelogde gebruikers
Organist: Te zien voor ingelogde gebruikers
Kindernevendienst voor: Alle groepen van de basisschool
Oppasdienst: Te zien voor ingelogde gebruikers
Bloemen wegbrengen: Te zien voor ingelogde gebruikers
Commissie Beeld & Geluid: Te zien voor ingelogde gebruikers
Eerste collecte: Kerk in actie Noodhulp Nigeria
Tweede collecte: Kerkrentmeesters
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken