Kerkdienst - 27 december 2020 10.00u

Datum: zondag 27 december 2020 10.00u
Locatie: Ontmoetingskerk, Hoogeveenseweg 22, 7931TD Fluitenberg
Kerkelijke kleur: Wit
Voorganger: ds. M.M. Hazeleger uit Beilen
Ouderling van dienst: Te zien voor ingelogde gebruikers
Diakenen: Te zien voor ingelogde gebruikers
Commissie Beeld & Geluid: Te zien voor ingelogde gebruikers
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerkrentmeesters
Deurcollecte: Onderhoud Gebouwen
Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken