4e zondag van advent - 20 december 2020 10.00u

Datum: zondag 20 december 2020 10.00u
Locatie: Livestream
Kerkelijke kleur: Paars
Voorganger: ds. C.J. 't Lam uit Hoogeveen
Ouderling van dienst: Te zien voor ingelogde gebruikers
Diakenen: Te zien voor ingelogde gebruikers
Organist: Te zien voor ingelogde gebruikers
Kindernevendienst voor: Alle groepen van de basisschool
Bloemen wegbrengen: Te zien voor ingelogde gebruikers
Commissie Beeld & Geluid: Te zien voor ingelogde gebruikers
Eerste collecte: Kerk in Actie: Kinderen in de knel Griekenland
Tweede collecte: Kerkrentmeesters
Deurcollecte: Onderhoud Gebouwen

Log in om deze dienst terug te luisteren.