4e zondag van advent - 20 december 2020 10.00u

Datum: zondag 20 december 2020 10.00u
Locatie: Ontmoetingskerk, Hoogeveenseweg 22, 7931TD Fluitenberg
Kerkelijke kleur: Paars
Voorganger: ds. C.J. 't Lam uit Hoogeveen
Ouderling van dienst: Te zien voor ingelogde gebruikers
Diakenen: Te zien voor ingelogde gebruikers
Commissie Beeld & Geluid: Te zien voor ingelogde gebruikers
Eerste collecte: ?
Tweede collecte: Kerkrentmeesters
Deurcollecte: Onderhoud Gebouwen
Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken