1e zondag van advent - 29 november 2020 10.00u

Datum: zondag 29 november 2020 10.00u
Locatie: Ontmoetingskerk, Hoogeveenseweg 22, 7931TD Fluitenberg
Kerkelijke kleur: Paars
Voorganger: ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Ouderling van dienst: Te zien voor ingelogde gebruikers
Diakenen: Te zien voor ingelogde gebruikers
Kindernevendienst voor: Alle groepen van de basisschool
Bloemen wegbrengen: Te zien voor ingelogde gebruikers
Commissie Beeld & Geluid: Te zien voor ingelogde gebruikers
Eerste collecte: Kerk in Actie: Kinderen in de knel
Tweede collecte: Kerkrentmeesters
Deurcollecte: Onderhoud Gebouwen

Log in om deze dienst terug te luisteren.