Evangelisatiedienst - 1 november 2020 10.00u

Datum: zondag 1 november 2020 10.00u
Locatie: Ontmoetingskerk, Hoogeveenseweg 22, 7931TD Fluitenberg
Kerkelijke kleur: Groen
Voorganger: dhr. G. van Vulpen uit Zwolle
Ouderling van dienst: Te zien voor ingelogde gebruikers
Diakenen: Te zien voor ingelogde gebruikers
Organist: Te zien voor ingelogde gebruikers
Kindernevendienst voor: Alle groepen van de basisschool
Commissie Beeld & Geluid: Te zien voor ingelogde gebruikers
Eerste collecte: Evangelisatiecommissie
Tweede collecte: Kerkrentmeesters
Deurcollecte: Onderhoud Gebouwen
Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken