3e zondag van advent - 15 december 2019 10.00u

Datum: zondag 15 december 2019 10.00u
Locatie: Ontmoetingskerk, Hoogeveenseweg 22, 7931TD Fluitenberg
Kerkelijke kleur: Paars
Voorganger: ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Ouderling van dienst: Te zien voor ingelogde gebruikers
Diakenen: Te zien voor ingelogde gebruikers
Organist: Te zien voor ingelogde gebruikers
Kindernevendienst voor: Alle groepen van de basisschool
Oppasdienst: Te zien voor ingelogde gebruikers
Bloemen wegbrengen: Te zien voor ingelogde gebruikers
Commissie Beeld & Geluid: Te zien voor ingelogde gebruikers
Eerste collecte: 3FM Serious Request: Slachtoffers van mensenhandel
Tweede collecte: Kerkrentmeesters
Deurcollecte: Onderhoud & Ontmoeting
Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken
Na afloop van de dienst zijn de kinderen die meespelen in het kerstspel van de dienst van 25 december welkom in de bovenzaal om de eerste keer te oefenen.

Log in om deze dienst terug te luisteren.