Maaltijd van de Heer - 8 september 2019 10.00u

Datum: zondag 8 september 2019 10.00u
Locatie: Ontmoetingskerk, Hoogeveenseweg 22, 7931TD Fluitenberg
Kerkelijke kleur: Groen
Voorganger: ds. J.M.T. Paas-Feenstra
Ouderling van dienst: Te zien voor ingelogde gebruikers
Organist: Te zien voor ingelogde gebruikers
Kindernevendienst voor: Alle groepen van de basisschool
Oppasdienst: Te zien voor ingelogde gebruikers
Bloemen wegbrengen: Te zien voor ingelogde gebruikers
Commissie Beeld & Geluid: Te zien voor ingelogde gebruikers
Eerste collecte: Jeugdwerk JOP
Tweede collecte: Kerkrentmeesters
Avondmaalscollecte: Diaconaal Platform Hoogeveen
Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken

Log in om deze dienst terug te luisteren.