Heilig Avondmaal - 16 september 2018 10.00u

Datum: zondag 16 september 2018 10.00u
Locatie: Mariakerk, De Brink 11, 7963AA Ruinen
Voorganger: ds. G. Naber uit Ruinen
Ouderling van dienst: Te zien voor ingelogde gebruikers
Kindernevendienst voor: Alle groepen van de basisschool
Oppasdienst: Te zien voor ingelogde gebruikers
Bloemen wegbrengen: Te zien voor ingelogde gebruikers
Commissie Beeld & Geluid: Te zien voor ingelogde gebruikers
Eerste collecte: PKN, vredesweek
Tweede collecte: Kerkrentmeesters
Avondmaalscollecte: Diaconaal Platform Hoogeveen
Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken

Log in om deze dienst terug te luisteren.