Digitale collectezak

Het lijkt erop dat u niet bent ingelogd. Als u inlogt, vullen we alvast een aantal gegevens voor u in. Ook ziet u of u al eerder heeft gegeven voor dezelfde collecte terwijl u ingelogd was.
Lukt het niet om te geven via internet? Laat het ons weten. De scriba is telefonisch bereikbaar op 06-34497222 om u te helpen of uw giften in te voeren.

Op deze pagina vind je de digitale collectezak van de Ontmoetingskerk. Je kunt een bedrag geven via automatische incasso of door een bedrag over te maken. In verband met kosten en administratieve lasten, gaat de voorkeur uit naar automatische incasso.

De collectezak kan gevuld worden met munten van €0,50, net zoals de gebruikelijke collectemunten. Hieronder kun je per collecte invullen hoeveel munten je in de collectezak wilt stoppen.

Voor onderstaande doelen kun je tot en met zondag 24 oktober 2021 23.59u geld in de collectezak stoppen. Daarna gaan we het geld tellen en komen er nieuwe doelen online.

CollectedoelAantal munten
van €0,50
Bedrag
zondag 24 oktober 2021
Diaconie
€ 0,00
zondag 24 oktober 2021
Kerkrentmeesters
€ 0,00
Deurcollecte
Onderhoud Gebouwen
€ 0,00
Ik betaal de transactiekosten à € 0,00 (vrijwillig)€ 0,00
Totaal:€ 0,00

We willen u vragen het totaalbedrag € 0,00 over te maken op NL72 RABO 0373 7129 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Pesse onder vermelding van uw betalingskenmerk 2000 0000 9144 5695
Indien u uw e-mailadres heeft ingevuld, sturen we u deze gegevens ook per e-mail. Vergeet dit formulier niet te versturen, zodat wij uw gift kunnen splitsen in de verschillende doelen.

Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan Protestantse Gemeente Pesse om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag (€ 0,00) van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Protestantse Gemeente Pesse.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gegevens van de incassant:
Naam: Protestantse Gemeente Pesse
Adres: Hoogeveenseweg 22, 7931TD Fluitenberg, Nederland
Incassant ID: NL64ZZZ302584825256
Kenmerk machtiging: EENMALIG-DIGICOLLECTE-91445695

Het bedrag zal omstreeks dinsdag 2 november 2021 afgeschreven worden.

U wordt verzocht het totaalbedrag € 0,00 gepast af te rekenen bij het in ontvangst nemen van de collectebonnen.

Het totaalbedrag is minder dan het minimumbedrag (€0,50).

Klik op de knop hieronder om uw gift te versturen