Start 41e Alpha

Met dank aan God, zijn we op dinsdag 28 januari jl. met onze 41e Alpha van start gegaan in de Centrumkerk/de Rank Hoogeveen. 23 personen totaal. Ook landelijk gezien is het best bijzonder dat we vanaf het jaar 2000 onafgebroken 2x per jaar een Alpha konden houden met in totaal nu toch ruim 785 deelnemers. God heeft ons gezegend…

Alpha-Nederland had in zijn landelijke advertenties staan:
“Alpha wijst jong en oud de weg tot Jezus”
Dat willen wij als team ook graag doen…, want daar gaat het om. 14 deelnemers in de leeftijd van 29-72 jaar hebben zich aangemeld en we trekken als Alpha-team graag een tijdje met hen op. In de campagne van Alpha Nederland gedurende 2017 was de slogan: 
“Alpha; mijn grootste avontuur’. Hopelijk mogen de huidige deelnemers dat ook zo beleven.
Dit jaar is het thema weer: “Ontmoeten, vragen, ontdekken”

Het is fijn dat we weer de luxe hebben dat één van de 9 teamleden, waaronder 3 voor de eerste keer meedoen, en 3 voor de tweede keer, tijdens de gespreksronde apart kan gaan zitten om voor de groepjes, (teamleden én deelnemers) te gaan bidden. Ook voor wat aangereikt wordt door middel van briefjes in een gebedendoos die we beschikbaar stellen. Een ex-teamlid komt daar speciaal voor van 20.30 uur tot 21.30 uur.

Het is ook fijn, dat we weer ondersteunende helpers hebben voor eten koken, tafeldekken en afwassen. Zo kunnen de deelnemers ervaren wat er onder “woord en daad” wordt verstaan, wanneer er een goede maaltijd aangeboden wordt, die bereid is door liefdevolle vrijwilligers. Dat is namelijk óók een “instrument van God” zijn.

Wekelijks krijgen we weer verse bloemstukjes op de tafels. Iedere deelnemer krijgt een keer zo’n prachtig bloemstukje mee naar huis met een Alpha-kaartje eraan. Dat levert soms heel wat mooie gesprekken op in de betreffende woonruimtes.

Als team willen  we u en jou vragen om voor onze interkerkelijke Alpha Hoogeveen  en omgeving te bidden. Gebed is écht de basis, de motor van Alpha… Bid u, bid jij met ons mee? Heel graag!!! En op 7 en 8 maart hebben we weer ons Alpha-weekend. Belangrijk is dat er ook dan voor ons gebeden wordt… Op dinsdag 21 april is er een Open Alpha-avond, waar een ieder hartelijk welkom is om kennis te maken met wat Alpha inhoudt, vragen te kunnen stellen en kennis te maken met deelnemers en teamleden.

Een hartelijke groet,
Femmy Peursum
06-51600684
alphahoogeveen2@gmail.com