Vandaag is editie 3 van Onderweg verschenen. Hij valt een dezer dagen bij u op de mat.

Kopij voor editie 4 dient voor 2 april aangeleverd te worden bij de redactie van Onderweg. Bij voorkeur aanleveren als bewerkbare bestanden via .

Nieuwe editie Onderweg

OPROEP: De kindernevendienst is op zoek naar leiding!

Elke zondag zijn de kinderen welkom in de kerk, maar een uur lang stilzitten valt voor hen vaak niet mee. Daarom mogen ze tijdens de preek samen met hun leeftijdsgenoten naar de kindernevendienst. Daar luisteren we met elkaar naar een Bijbelverhaal dat in de taal en tijd van de kinderen geschreven is. Daarna is er tijd om met elkaar over het verhaal te praten, te kleuren, te knutselen of een spelletje te doen.

Rond Pasen en Kerst werken we aan ons eigen project. Zo zijn we nu met ons veertigdagentijdproject “Ik zorg voor jou” bezig. Elke week ontdekken we samen wat er in de dokterskoffer zit.

Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van de kinderen uit groep 8. Dit gebeurt in een speciale dienst waar de kinderen aan mee kunnen werken. Maar voordat ze gaan, organiseren we nog een gezellige afsluiting voor alle kinderen. In september kunnen we dan weer met een gloednieuw seizoen beginnen.

Lijkt het jou leuk om ongeveer één keer in de vier weken met de kinderen mee te gaan naar hun eigen ruimte en hen daar op een ontspannen manier het geloof over te brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Zowel middelbare scholieren als oudere gemeenteleden zijn van harte welkom om ons team te versterken.

Heb je vragen of wil je nog wat extra informatie? Dan kun je contact opnemen met Karla ten Oever (0528-241006) of mailen naar .

Groeten van de leiding van de kindernevendienst

Muzikale Fruitmand 8 april 2018

8 april 2018 wordt er weer een muzikale fruitmand georganiseerd. U bent allen van harte uitgenodigd. Voor meer informatie zie de pagina van de dienst.

Alpha Hoogeveen – Maart 2018

Vervuld met de heilige Geest

In januari ging voor de 37ste keer de interkerkelijke Alpha voor Hoogeveen en omstreken van start met totaal 35 personen. Een Alpha die bestaat uit elf avonden en een weekend. Kortgeleden vond dat weekend, dat altijd halverwege de cursus op het programma staat, plaats. Een heel bijzonder weekend, dat op iedereen diepe indruk maakte.

Zaterdagmorgen arriveerden de deelnemers bij Huize Elisabeth, het ontmoetings- en bezinningscentrum van de Franciscanessen van Denekamp. In deze serene en inspirerende omgeving stond twee dagen lang de heilige Geest centraal. Wie is de heilige Geest, Wat doet de heilige Geest en hoe kan ik vervuld worden met de heilige Geest?

‘Ik ben opgegroeid met de verhalen van God en Jezus, maar heb ik mijn jeugd eigenlijk nooit over de heilige Geest gehoord’

‘Ik ben opgegroeid met de verhalen van God en Jezus, maar heb ik mijn jeugd eigenlijk nooit over de heilige Geest gehoord’realiseert één van de cursisten zich. Dat ook voor veel anderen de heilige Geest toch de wat onbekende Derde van de Drie-eenheid is, blijkt tijdens de verhalen die er ook onder de andere aanwezigen loskomen. De heilige Geest is bekend uit het Pinksterverhaal in Handelingen 2 waarin de apostelen worden vervuld van de heilige Geest en in vreemde talen beginnen te spreken.

Heilige Geest

Het Alpha weekend spreekt als het ware een eigen taal; een taal van samen zijn, samen kletsen maar ook echt praten, samen eten maar ook echt gevoed worden. Aangeraakt worden door en vervuld raken met de heilige Geest.

‘Ik heb echt stappen in de ontwikkeling van mijn geloof gemaakt’, realiseert één van de deelnemers zich.’ Een ander knikt beamend. ‘De angsten die mij zo lang geplaagd hebben, zijn helemaal weg’, klinkt het opgelucht. ‘Het is zo fijn om vrijuit met elkaar te praten over je geloof. Het maakt ook niet uit van welke gezindte je bent. Alpha haalt als het ware de kerkmuren weg. Iedereen respecteert elkaar.’

Open Alpha-avond

Weten of Alpha ook iets voor u, voor jou is? Dinsdag 24 april vindt een Open Alpha-avond plaats in de Rank aan de Van Echtenstraat 64. Aanvang 19.45 uur. Opgave voor de nieuwe Alpha die op dinsdag 4 september van start gaat,  kan nu al (héél graag zelfs!)

Voor meer informatie en opgave:
Femmy Peursum
0528-241437 of 06-51600684
e-mail:

Namens het Alpha-team, Monique Bons

Passiestonde HCM

Hoogeveen – Alweer voor de zevende keer wordt ook dit jaar een PASSIESTONDE uitgevoerd door het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor “HCM”.
De editie van 2018 wordt op zaterdag 24 maart 2018 gehouden in de PKN kerk ‘Goede Herderkerk aan de Middenweg 14 te Hoogeveen. De Passiestonde is een concert met het oog op het lijden van Jezus Christus en de wederopstanding met PASEN. In dit uur van bezinning en even stilstaan worden een aantal bekende en minder bekende Passieliederen door het koor ten gehore gebracht.
Aan deze Passiestonde werkt mee de cellist Noam Staal, de eigen koorsolisten en Gezinus M. Veldman op de piano.

De algehele leiding is in handen van onze dirigent Gezinus M. Veldman.

Aanvang PASSIESTONDE is om 20:00 uur, de deuren gaan open om 19:30 uur.

De kaarten á € 5,00 voor deze PASSIESTONDE zijn verkrijgbaar bij onze verkoopadressen:

  • Hoofdstraat: Dierckxsens;
  • Hoofdstraat: Schoen- en sleutelmakerij Koopman;
  • Van Echtenstraat: De Fakkel;
  • De Weide: CIGO Jansen;
  • Nije Nering: Tabak en Lectuurshop Koopman
  • Grote Beer: Primera-De Haan;
  • Hollandscheveld: Ineke Vos Mode;
  • Zuidwolde: Henk Dekker Mode;

Zie ook onze website: www.mannenkoorhoogeveen.nl

Graag bij de voorverkoop adressen contant betalen, geen pin!
Komt allen om samen met ons deze PASSIESTONDE te beleven!

Alpha Hoogeveen – Februari 2018

Met dank aan God, zijn we op dinsdag 30 januari jl. met onze 37e Alpha van start gegaan.
35 personen totaal.

 

 

Ook landelijk gezien is het best bijzonder dat we vanaf het jaar 2000 onafgebroken 2x per jaar een Alpha-cursus konden houden met in totaal nu toch wel 745 deelnemers. God heeft ons gezegend…

Alpha-Nederland heeft in zijn landelijke advertenties staan:
”Alpha wijst jong en oud de weg tot Jezus”
Dat willen wij als team ook graag doen…, want daar gaat het om.

25 deelnemers in de leeftijd van 19-78 jaar hebben zich uiteindelijk aangemeld en we trekken als Alpha-team graag een tijdje met hen op.
In de campagne van Alpha Nederland gedurende 2017 was de slogan:
“Alpha; mijn grootste avontuur’.
Hopelijk mogen de huidige deelnemers dat ook zo beleven
Dit jaar is het thema: “Ontmoeten, vragen, ontdekken”

Het is fijn dat we weer de luxe hebben dat één van de 10 teamleden, waaronder 6 voor de eerste keer meedoen, tijdens de gespreksronde apart kan gaan zitten om voor de groepjes, (teamleden én deelnemers) te gaan bidden. Ook voor wat aangereikt wordt door middel van briefjes in een gebedendoos die we in de hal op de lectuurtafel hebben staan.
Een ex-teamlid komt daar ook speciaal voor van 20.30 uur tot 21.30 uur.

Het is ook fijn, dat we weer ondersteunende helpers hebben voor eten koken, tafeldekken en afwassen.  Zo kunnen de deelnemers ervaren wat er onder “woord en daad” wordt verstaan, wanneer er een goede maaltijd aangeboden wordt, die bereid is door liefdevolle vrijwilligers. Dat is namelijk óók een “instrument van God” zijn.

Wekelijks krijgen we weer verse bloemstukjes op de tafels.
Iedere deelnemer krijgt een keer zo’n prachtig bloemstukje mee naar huis met een Alpha-kaartje eraan. Dat levert soms heel wat mooie gesprekken op in de betreffende woonruimtes.

Er wordt nog wel eens de vraag gesteld: “Hoe zit het met de nazorg van Alpha?” Na iedere Alpha bieden we een zogenoemde Alpha-groeigroep aan, waar een ieder van die Alpha zich voor aan kan melden. Afhankelijk van de grootte van de groep gaan enkele Alpha-teamleden met die groep mee. Ze komen ongeveer een jaar bij elkaar en daarna is er nog de mogelijkheid van een doorgroeigroep.
Daar is op dit moment ook weer belangstelling voor.
En het is nodig, want het is soms best heel moeilijk voor iemand om een plekje te vinden waarin je verder kunt groeien in je relatie met God.

Als team willen  we u en jou vragen om voor onze interkerkelijke Alpha te bidden.  Gebed is écht de basis, de motor van Alpha….
Bid u, bid jij met ons mee? Heel graag !!!
En op 10 en 11 maart hebben we weer ons Alpha-weekend.
Belangrijk is dat er dan ook voor ons gebeden wordt…

Belangstelling gekregen om een keertje mee te maken wat God doet in de levens van mensen, of in dat van jezelf, via de Alpha?
Hartelijk welkom! Komen er vragen in je op? Stel ze gerust!…

Op dinsdag 24 april is er een Open Alpha-avond, waar een ieder hartelijk welkom is om kennis te maken met wat Alpha inhoudt, vragen te kunnen stellen en kennis te maken met deelnemers en teamleden.
Op dinsdag 4 september 2018 hopen we opnieuw met een Alpha  van start te kunnen gaan. Aanmelden kan nu al.  Graag zelfs …  Welkom!

Voor meer informatie en opgave:
Femmy Peursum
0528-241437 of 06-51600684
e-mail:

145 Jaar Hervormde Gemeente in Pesse

In het vorige kerkblad hebt u al een mooie uiteenzetting gehad over het boek dat er aan zit komen over “145 jaar Hervormde Gemeente Pesse”. Lammert Metselaar, de schrijver, heeft zich heel veel moeite getroost om tot een goede geschiedschrijving te komen maar ook maakt hij melding van prachtige anekdotes. En dat alles wordt geïllustreerd met een groot aantal foto’s, ruim twee honderd! Een pracht boek, zéker voor al diegenen die binding hebben of hebben gehad met het kerkelijk leven in Pesse. Daarom hebben we als Kerkrentmeesters dit initiatief van Lammert Metselaar ook graag willen ondersteunen en willen we het boekje ook zo breed mogelijk verspreiden onder diegenen die belangstelling hebben voor dit stukje historie.

Lees verder 145 Jaar Hervormde Gemeente in Pesse