Boshaltes. Een eigentijdse kruisweg

Op Aswoensdag 17 februari begint de veertigdagentijd ook wel de lijdenstijd of vastentijd genoemd. We bereiden ons voor op het Paasfeest. Het is doorgaans een tijd van inkeer en bezinning. Van oudsher is de verbeelding van de laatste uren van Jezus’ leven een traditioneel onderdeel van deze voorbereiding op het Paasfeest. Wie wel eens in Jeruzalem is geweest, kan daar de Via Dolorosa lopen, de weg die Jezus met het kruis heeft afgelegd: van het paleis van Pontius Pilatus tot de plek van de kruisiging en graflegging. Maar ook wie niet in de gelegenheid was om naar Jeruzalem te reizen (en dat gold en geldt natuurlijk voor de meeste mensen), kon door middel van een kruisweg (een ‘via crucis’) aan de hand van veertien kruiswegstaties (‘stationes’) stilstaan bij die lijdensweg van Christus. In tal van oude kerken zijn deze klassieke verbeeldingen te vinden. 

Boshaltes biedt nu een eigentijdse kruisweg, gebaseerd op die klassieke kruisweg, maar in een actuele vormgeving. Veertien regionale kunstenaars leverden met veel enthousiasme een bijdrage: allemaal namen ze één van de klassieke staties voor hun rekening en maakten er een actuele verbeelding bij. Langs een wandelroute in het (Spaarbank)bos zijn deze veertien ‘haltes’ (‘stationes’ betekent ‘haltes’) te zien. Je kunt er als wandelaar een moment stilstaan. Boshaltes dus: plekken die je uitnodigen tot bezinning op onze wereld, op het lijden in onze tijd, maar ook op dat wat hoop en toekomst biedt. Het gaat in de verbeeldingen over veroordeling en verraad, over liefde en troost, over zorg en draagkracht. Meer informatie over Boshaltes is te vinden op de website boshaltes.pknpesse.nl. Er wordt een informatiegids uitgegeven bij de wandelroute. Die kun je bestellen via de website of kopen bij de startlocatie van de wandelroute. De wandelroute start op ons kerkplein, bij de ingang van het bos, zo’n beetje naast de ingang van de Ontmoetingskerk.

Zie https://boshaltes.pknpesse.nl voor meer informatie.