Alpha-weekend 39

Zaterdagmorgen: Het Alpha-team ontvangt en begeleidt de deelnemers naar binnen, waar ze verwelkomd worden met koffie/thee. Na welkom en mededelingen door Femmy, onze Alpha-leidster, volgen wij de eerste inleiding door Piet over de kernboodschap van het weekend: de Heilige Geest.Na deze leerzame uiteenzetting is er een pauze om alles op ons in te laten werken. Hierna is er een heerlijke verrassende maaltijd.

Vervolgens is er een uurtje ingepland voor onszelf. Deze wordt gebruikt voor bankzaken (oftewel rusten), een wandeling en/of een gesprek.

Het middagprogramma wordt vervolgens voortgezet met de inleiding van Femmy over de bewustwording van de werking van de Heilige Geest.
Bewustwording van de vrucht en de persoonlijke gaven. Hierna wordt er in twee groepen intensief over dit onderwerp doorgesproken. Het avondeten is net als de warme maaltijd uitstekend verzorgd. 
Er is na de maaltijd voldoende tijd om elkaar beter te leren kennen, te begrijpen en te bemoedigen.

Zaterdagavond is er tijd voor ontspanning met spelletjes, ook zijn er voldoende hapjes en drankjes. De avond is om voor dat je het in de gaten hebt. Na deze prachtige sfeervolle avond is het tijd voor wat liguurtjes.

Op de nieuwe dag, de éérste dag van de week, worden we gewekt door een koor van engelen en bengelen. De dag die begint met een lichamelijk en geestelijk belevingsmoment gevolgd door een ontbijt. Daarna de overdenking door Alie Stoel aangaande vervuld worden met de Geest, een moment van bezinning samen met de Geest, onder leiding van de Geest, sprekend, biddend of mediterend. De collecte die bestemd is voor het kuikenproject in Zimbabwe zal door Alie zelf daar worden afgeleverd in de zomer. Vervolgens is er thee of een bakkie troost met gebak. 

De zondagochtendviering en de warme maaltijd is een voeding voor ziel en lichaam beide.

Onder begeleiding van onze eigen Hoogeveense orgel virtuoos Bram Halmingh gaan we samen zingen in de kapel. Er is een geweldige sfeer, dat geeft een heel apart gevoel van binnen (warm).

De Heilige Geest van God.
Je ziet hem niet. 
We voelen hem wel. 
En als je goed luistert kun je hem horen.

Een weekend met regen, wind, storm én sneeuw. De val en de landingsplaats van de sneeuw wordt bepaald door de wind. Zo ook in ons leven: de storm of de wind van de Heilige Geest zal ook onze gang en weg bepalen. 

Na koffie en afsluiting blijft het warme gevoel.
We gaan voldaan naar huis.

Namens het Alpha-team,

Gea Kikkert en Arend Otten

Dinsdag 23 april vindt een Open Alpha-avond plaats in de Rank aan de Van Echtenstraat 64. Aanvang 19.45 uur. Welkom!!!

Opgave voor Alpha 40, die op dinsdag 10 september 2019 van start gaat, kan nu al (héél graag zelfs!).

Meer informatie en/of aanmelden: Femmy Peursum
06-51600684 of alphahoogeveen2@gmail.com