Femmy Peursum neemt afscheid van Alpha Hoogeveen

Binnenkort gaat er een einde komen aan mijn betrokkenheid bij de interkerkelijke Alpha Hoogeveen en omgeving. 

Alpha Hoogeveen was een initiatief van de toenmalige evangelisatieouderling van de Christelijke Gereformeerde kerk Hoogeveen, Gijs Verstegen, en is van start gegaan in het vroege voorjaar van 2001 in de pastorie van de CGk aan de Bentinckslaan, bij Renger en Marry van de Kamp, onze toenmalige predikant en zijn vrouw. 

Ik ben God dankbaar dat ik ruim 20 jaar en 41 keer betrokken mocht zijn bij Alpha en daarin actief meedoen. Al vele jaren ook als teamleider/coördinator. 

Gedurende die Alpha’s hebben we ongeveer 800 deelnemers mogen begroeten. Elk met zijn of haar eigen levensverhaal… En we hebben mogen meemaken wat God via Alpha kon doen in de levens van mensen. Hoe ze soms veranderden, tot geloof kwamen of tot verdieping, intensivering van hun geloof. Vele deelnemers kunnen ons daar mooie dingen over vertellen…… 

Gelukkig kan Alpha doorgaan onder dezelfde naam maar met andere mensen die de kar gaan trekken. Er is een werkgroep gevormd die het van mij over gaat nemen. Zij zijn bereikbaar via alphahoogeveen2@gmail.com 

Alpha is Gods werk en wij mogen zijn medewerkers zijn…, maar “Bidden is écht de basis, de motor van Alpha”. Altijd waren er mensen die zich liefdevol hebben willen inzetten voor het werk van Alpha, als teamlid of als ondersteunende helpers. Ze maakten gebed, tijd, energie vrij voor dit middel om mensen met het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Ik ben ze daar dankbaar daarvoor… en weet dat hun betrokkenheid van onschatbare waarde is geweest. 

Heel bijzonder om mee te mogen maken hoe God ons door de jaren heen gezegend heeft, en zowel bij deelnemers als teamleden Zijn werk heeft kunnen doen. God gaat door en ik bid de nieuwe werkgroep de zegen van God toe en veel van de heilige Geest. 

Ik zal Alpha missen en de warme betrokkenheid die er onderling iedere keer weer ontstond…, maar we kunnen contact houden, als je dat wilt.., of nodig hebt. 

Mijn nieuwe e-mailadres vind je hieronder. 

Een hartelijke groet, 

Femmy Peursum
contactmetfemmy@gmail.com
06-516 00 684 (appen kan ook)