Bericht naar aanleiding van het coranavirus

Beste gemeenteleden,

Al een aantal weken houdt de opmars van het coronavirus ons met elkaar min of meer in de greep. Sinds gisteren, 12 maart, zijn er verscherpte maatregelen van kracht geworden. Onze overheid heeft die afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk in te dammen. De Protestantse Kerk in Nederland heeft daar onmiddellijk op gereageerd door daar bij aan te sluiten.

Die lijn willen wij ook volgen. Daarom heeft de kerkenraad nu eerst besloten om de eredienst van a.s. zondag 15 maart NIET DOOR TE LATEN GAAN.

We zijn wel met elkaar in overleg over alternatieve vormen van vieren op zondagmorgen voor de komende weken, omdat we aanvoelen dat er juist nu toch ook behoefte is aan bezinning en gebed. Het is dus niet onze intentie om alle kerkdiensten eenvoudigweg te schrappen, wel om een aangepaste vorm te vinden, die past binnen de maatregelen en adviezen van de overheid.

Daarover informeren we iedereen dinsdag a.s. (17 maart) zo goed mogelijk.

We vinden het ook van belang dat we blijven omzien naar elkaar. Het pastorale bezoekwerk gaat in principe gewoon door, waarbij we extra onze hygiëne in acht zullen nemen. Als mensen (bezoekers of gemeenteleden) klachten hebben, dan kan het bezoek indien nodig vervangen worden door telefonisch contact.

De overige activiteiten die gepland staan in het kerkgebouw laten we tot nader order niet doorgaan. In een enkel geval zal er in overleg met de betrokkenen een afspraak worden gemaakt.

We wensen iedereen veel sterkte in deze periode van maatschappelijke onrust. Als je behoefte hebt aan gesprek, aarzel dan niet om contact op te nemen met een ouderling, contactpersoon of predikant.