Alpha Hoogeveen – Najaar 2018

Het kan al…

Met dank aan God,zijn we op dinsdag 4 september jl. met onze 38e Alpha van start gegaan.
27 personen totaal.
Ook landelijk gezien is het best bijzonder dat we vanaf het jaar 2000 onafgebroken 2x per jaar een Alpha  konden houden met in totaal nu toch wel bijna 760 deelnemers. God heeft ons gezegend…

Alpha-Nederland had in zijn landelijke advertenties staan: ”Alpha wijst jong en oud de weg tot Jezus”
Dat willen wij als team ook graag doen…, want daar gaat het om.
17 deelnemers in de leeftijd van 26-80 jaar hebben zich uiteindelijk aangemeld en we trekken als Alpha-team graag een tijdje met hen op.
In de campagne van Alpha Nederland gedurende 2017 was de slogan: “Alpha; mijn grootste avontuur’.
Hopelijk mogen de huidige deelnemers dat ook zo beleven. Dit jaar is het thema: “Ontmoeten, vragen, ontdekken”

Het is fijn dat we weer de luxe hebben dat één van de 10 teamleden, waaronder 4 voor de eerste keer meedoen, tijdens de gespreksronde apart kan gaan zitten om voor de groepjes, (teamleden én deelnemers) te gaan bidden. Ook voor wat aangereikt wordt door middel van briefjes in een gebedendoos die we in de hal op de lectuurtafel hebben staan.
Een ex-teamlid komt daar speciaal voor van 20.30 uur tot 21.30 uur.

Het is ook fijn, dat we weer ondersteunende helpers hebben voor eten koken, tafeldekken en afwassen.  Zo kunnen de deelnemers ervaren wat er onder “woord en daad” wordt verstaan, wanneer er een goede maaltijd aangeboden wordt, die bereid is door liefdevolle vrijwilligers. Dat is namelijk óók een “instrument van God” zijn.

Wekelijks krijgen we weer verse bloemstukjes op de tafels.
Iedere deelnemer krijgt een keer zo’n prachtig bloemstukje mee naar huis met een Alpha-kaartje eraan. Dat levert soms heel wat mooie gesprekken op in de betreffende woonruimtes.

Er wordt nog wel eens de vraag gesteld: “Hoe zit het met de nazorg van Alpha?” Na iedere Alpha bieden we een zogenoemde Alpha-groeigroep aan, waar een ieder van die Alpha zich voor aan kan melden.
Afhankelijk van de grootte van de groep gaan enkele Alpha-teamleden met die groep mee. Ze komen ongeveer een jaar bij elkaar en daarna is er nog de mogelijkheid van een doorgroeigroep.
Daar is op dit moment ook weer belangstelling voor.
En het is nodig, want het is soms best heel moeilijk voor iemand om een plekje te vinden waarin je verder kunt groeien in je relatie met God.

Als team willen  we u en jou vragen om voor onze interkerkelijke Alpha Hoogeveen  en omgeving te bidden.
Gebed is écht de basis, de motor van Alpha….
Bid u, bid jij met ons mee? Heel graag !!!
En op 6 en 7 oktober  hebben we weer ons Alpha-weekend.
Belangrijk is dat er dan ook voor ons gebeden wordt…

Belangstelling gekregen om een keertje mee te maken wat God doet in de levens van mensen, of in dat van jezelf, via de Alpha?
Hartelijk welkom! Komen er vragen in je op? Stel ze gerust!…

Op dinsdag 27 november is er een Open Alpha-avond, waar een ieder hartelijk welkom is om kennis te maken met wat Alpha inhoudt, vragen te kunnen stellen en kennis te maken met deelnemers en teamleden.

Op dinsdag 29 januari 2019 hopen we opnieuw met een Alpha  van start te kunnen gaan. Aanmelden kan nu al.  Graag zelfs …  Welkom!

Voor meer informatie en opgave:
Femmy Peursum
0528-241437 of 06-51600684
e-mail: