145 Jaar Hervormde Gemeente in Pesse

In het vorige kerkblad hebt u al een mooie uiteenzetting gehad over het boek dat er aan zit komen over “145 jaar Hervormde Gemeente Pesse”. Lammert Metselaar, de schrijver, heeft zich heel veel moeite getroost om tot een goede geschiedschrijving te komen maar ook maakt hij melding van prachtige anekdotes. En dat alles wordt geïllustreerd met een groot aantal foto’s, ruim twee honderd! Een pracht boek, zéker voor al diegenen die binding hebben of hebben gehad met het kerkelijk leven in Pesse. Daarom hebben we als Kerkrentmeesters dit initiatief van Lammert Metselaar ook graag willen ondersteunen en willen we het boekje ook zo breed mogelijk verspreiden onder diegenen die belangstelling hebben voor dit stukje historie.

Het eerste exemplaar is dinsdagavond 23 mei, tijdens de gemeenteavond, officieel aan mevrouw C. Oortgiesen, de eerste vrouwelijke ouderling, aangeboden. De komende zondagen zal er na afloop van de kerkdienst, de mogelijkheid worden geboden om een boekje te verkrijgen. Mocht u niet van die gelegenheden gebruik kunnen maken en wel interesse hebben in een exemplaar, ook als u geen lid of bezoeker bent van de kerk, dan kunt u dat aangeven door contact op te nemen met een van de kerkrentmeesters. Stuur dan een mailtje naar of . De kosten voor dit prachtige gebonden boekwerk met veel illustraties bedragen slechts € 10,- exclusief eventuele verzendkosten.

Met groet, Ben Wevers