BBQ 24 juni 18.00 uur

Opgave per mail bij b.wevers@pknpesse.nl en h.fidom@pknpesse.nl of bel 06-55385882 en spreek in.                                                  

Gemeenteavond 07-06-2022

Marktdag 30 april

Geef je mening!

Kun je niet meedoen op zaterdag 2 april? We vinden het tóch fijn om jouw/uw mening te horen. We willen graag weten hoe jij/u op dit moment onze kerk ervaart. Er is een enquête gemaakt met 30 vragen. Het kost je niet veel tijd, want je hoeft bij iedere vraag alleen maar aan te geven of je het eens of oneens bent. We stellen het heel erg op prijs als zoveel mogelijk gemeenteleden even een minuutje of 10 willen gebruiken om deze vragenlijst in te vullen. Je kunt klikken op deze link, en dan wijst het zich vanzelf! Of je gebruikt onderstaande QR code, dan kom je er ook!

LICHT VOOR OEKRAÏNE

Woensdag 9 maart is de traditionele ‘biddag’ in de protestantse kerken. Deze woensdag willen we alle dorpsbewoners van harte uitnodigen om in de Ontmoetingskerk een kaars aan te komen steken voor de bevolking van Oekraïne. Uiteraard is er ook een collectezak waar je een bijdrage voor giro 555 in kwijt kunt. Vanaf 19.00 uur is de kerk open en kun je gewoon binnenlopen om een kaars te branden.

Om 19.30 uur begint er een avondgebed. In deze tijd komen we er op allerlei manieren achter dat we niet alles kunnen maken, dat we niet alles in de hand hebben. Wij zijn afhankelijke mensen. Maar dat maakt ons niet weerloos, niet machteloos. De Eeuwige doet altijd een beroep op de goede kracht die in ons is. Ook bij het avondgebed ben je uiteraard van harte welkom!

Online vieringen krijgen een vervolg

Na iedere persconferentie is er even contact als ‘kleine kerkenraad’(KK). We vragen ons dan af hoe we op een goede manier als kerkelijke gemeente om kunnen gaan met de maatregelen en de informatie die op ons af komt. We proberen daarbij verantwoordelijk te handelen en stellen zorg voor elkaar, gezondheid en veiligheid voorop.

Wanneer u op “download” klikt krijgt u de uitgebreide versie.

Heb jij de app al?

Heb je jouw persoonlijke e-mailadres al doorgegeven aan het kerkelijk bureau? Want dat hebben we nodig om je straks toegang te kunnen geven.
Mail naar e-mail: kerkelijkbureau@pknpesse.nl

Boeken Top 10 – November

Heilig Avondmaal

Zondag (12 december 2021) vieren we het heilig Avondmaal, de Maaltijd van de Heer. Ondanks de beperking van de online diensten willen we dit toch vormgeven. Je kunt thuis meevieren met brood en wijn die vanuit de kerk bij je thuis wordt gebracht. Als je dat graag wilt: graag voor a.s. vrijdag een berichtje naar de scriba Gerrie Koopman. Dan worden brood en wijn op zaterdag bij jou thuis gebracht door één van de diakenen. 

De kerkapp

Even een plaatje, om jullie te laten zien hoe de ‘voorkant’ van onze eigen kerkapp er nu al uitziet. Under construction…. maar we hopen over niet al te lange tijd in te kunnen voeren voor iedereen! (En dan gaan we afscheid nemen van de Facebook groep). Heb je jouw persoonlijke e-mailadres al doorgegeven aan het kerkelijk bureau? Want dat hebben we nodig om je straks toegang te kunnen geven. Mail naar e-mail: