Opbrengst vragenlijst ‘Online Kerkdiensten’

Iedere zondag vieren gemeenteleden via de kerktelevisie de eredienst mee. Een bijzondere ervaring. Als kerkenraad willen we blijven leren en  graag een beter inzicht krijgen op de invloed en de betekenis van de online-vieringen voor de deelnemende gemeenteleden. Lukt het  bijvoorbeeld om online een vruchtbare wisselwerking tot stand te brengen? Welk effect heeft het online-vieren op de betrokkenheid van de kerkelijke gemeenschap?  

Veel gemeenteleden hebben de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen.  De uitwerking zoals die gedeeld en besproken is in de kerkenraad vindt u in het onderstaande document. Dank voor de suggesties en tips. Waar mogelijk zijn we al bezig om deze te verwerken.