Ware vriendschap

Lezen: Markus 2:1-12

‘Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.’ (Spreuken 17:17)

Volgens een bekend woordenboek is een vriend een ‘persoon aan wie men door genegenheid en persoonlijke voorkeur gebonden is’. Dat er zo’n persoon is, of dat in de loop van je leven met meerdere mensen zo’n vriendschappelijke band hebt mogen opbouwen, is een van de grootste zegeningen die een mens ten deel kan vallen. Zo zijn daar eens vijf vrienden geweest. We lezen over ze in Markus 2, in Mattheüs 9 en Lukas 5. We weten niet hoe ze heetten, waar ze vandaan kwamen en hoe ze elkaar hadden leren kennen. We weten alleen dat ze vrienden waren. Echte vrienden. Ik zal u uitleggen waarom.

Vrienden zijn zichzelf
Bij een echte vriend of vriendin kun je helemaal jezelf zijn. Je hoeft je niet beter, mooier, sterker of stabieler voor te doen dan je eigenlijk bent. De verlamde man hoeft tegen zijn vrienden niet te zeggen: ‘Jongens, laat mij maar, ik verzin wel wat en ik red me wel.’ Hij kent zijn gebrek, maar zijn vrienden ook! Bij deze vijf jongens staan de persoonlijke gebreken niet buiten hun vriendschap. Ook dingen die moeilijk zijn, of ongemakkelijk, horen er gewoon bij.

Vrienden staan voor elkaar klaar
Echte vrienden aarzelen geen moment. Ze staan voor elkaar klaar, in voorspoed en in tegenspoed. Hadden de vier vrienden van de verlamde man die middag niets anders te doen? Vast wel. Was het een loodzwaar karwei om hem het dak op te tillen? Vast wel. Maar geen haar op hun hoofd die eraan dacht hun vriend te laten liggen. De Spreukendichter zegt: ‘Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.’ Je leert vaak pas je echte vrienden kennen, als er voor langere tijd moeilijkheden zijn. In onze dagen kunnen veel chronisch zieken daarover meepraten – en helaas niet altijd in positieve zin.

Vrienden dragen elkaar
De verlamde man werd ‘door vier mannen gedragen.’ Die uiterlijke handeling valt samen met het innerlijke leven. Echte vrienden dragen je. Ze geven je vleugels. Door wat je aan hen kwijt kunt, door wat zij tegen jou zeggen, door wat zij voor je doen, doordat ze voor je bidden.

Vrienden gunnen elkaar het beste
Echte vrienden gunnen elkaar wat. We leven in een competitieve wereld, waarin er veel belang aan wordt gehecht dat je zelf goed afsteekt in vergelijking met een ander. Denk aan dat prachtige nieuwe interieur van je buurvrouw, helemaal volgens de laatste woontrends. Denk aan die glimmende nieuwe auto van je buurman. Denk aan de promotie van je collega. Denk aan het verbluffend goede rapport van een van je klasgenoten, of die gloednieuwe telefoon waarmee ze rondloopt. Dan kijk je naar je eigen oude meubeltjes, je afgetrapte Golfje, de baan die je al tien jaar hebt, de zesjes op je eigen rapport en je versleten Nokia 3310 met een barst in het scherm… en voor je het weet ben je ontevreden over jezelf en jaloers op een ander. Bij echte vrienden gaat het zo niet, mag het niet zo wezen! De vier vrienden dragen hun vriend naar de beste plaats die er is, aan de voeten van Jezus, terwijl ze zelf op het dak moeten blijven staan. Niet zijzelf staan op de plek waar ze misschien wel heel graag hadden willen zijn, maar hun vriend. Vrienden gunnen elkaar het beste.

Vrienden brengen elkaar bij Christus
Echte vrienden verbergen het belangrijkste in hun leven niet voor elkaar. Hun gesprekken gaan niet alleen maar over koetjes en kalfjes om maar de lieve vrede te bewaren. Ze brengen je bij Christus, in woord, in daad en in gebed. Juist als ze zelf, om wat voor reden dan ook, niet bij Hem kunnen komen. Omdat het leven misschien zo is gelopen, dat ze het op eigen kracht niet (meer) kunnen, zoals die verlamde man op zijn vrienden was aangewezen. Of omdat er andere mensen zijn die tussen hem en zijn of haar Heiland in staan, zoals dat kerkvolk in Markus 2 de verlamde man het zicht en de doorgang belemmert op Christus en hem de vreugde, heling, genezing doen missen die een mens mag ondervinden als het Woord opengaat.

Als je zulke vrienden hebben mag, mag je dat begrijpen als een Godsgeschenk en niets minder dan dat. Als we dan horen dat een van de meest genoemde goede voornemens voor 2017 is: ‘meer tijd besteden aan vrienden en familie’, dan vallen hier voor velen van ons belangrijke lessen te leren. Wees heel zuinig op ze!

Ds. G. van Zanden