2020-01 – Wanneer een nieuw jaar begint

We weten het: vandaag is eerste dag van de rest van ons leven.

Het is goed dat wij ons bij het begin van een nieuw jaar realiseren dat ons leven begrensd is, ook wanneer we misschien nog tientallen jaren kunnen leven. Iedere dag is een door God gegeven kapitaal aan tijd en kracht. Aan het begin van een nieuw jaar kan er van alles in het hart van een mens omgaan: verwachtingen en angsten. Wat houdt de toekomst in petto voor mij, voor mijn gezin, voor mijn omgeving? Zal de onmacht van de politici toenemen? Zal het vrede blijven? Zal er ook voor de kerken nog een keer een periode van een nieuw reveil komen? Dergelijke en andere vragen houden ons bezig. Daarom is het goed direct bij het begin van een nieuw jaar in de juiste richting te kijken. Deze richting geeft de schrijver van de brief aan de Hebreeën aan wanneer hij schrijft: ‘Laat ons oog daarbij alleen gericht op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs’ (Hebreeën 12:2). Dat betekent heel praktisch: we mogen ook in het nieuwe jaar elke dag opnieuw kracht en moed putten uit het woord van de Bijbel en door het gebed de verbinding zoeken met anderen die tezamen met ons de weg van het geloof gaan. Jezus Christus wil ons in de weken en maanden die komen en die als een onbekend land voor ons liggen, leiden door zijn Geest. Onze zorgen en problemen kent Hij. Hij draagt ze met zich mee, zoals er in Psalm 68 staat: ‘Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil’. Iemand heeft eens gezegd: ‘Wilt u teleurgesteld worden, let dan op de mensen, wilt u de moed verliezen, kijk dan naar uzelf, wilt u echter bemoedigd worden en overwinnen, zie dan op Christus’. In de zorgen en noden van ons leven kan het ook zo gezegd worden: Jezus Christus, die ons gisteren heeft geleid, zal ons ook vandaag en morgen niet alleen laten. In zijn liefde zijn wij geborgen, kunnen wij schuilen jaar na jaar, ons leven lang, want: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8).

Gebed
Here God, met U gaan we het nieuwe jaar in. Er is veel waarvoor we U kunnen danken. U hebt ons tot dit moment genadig bewaard en ons veel gegeven waarvan we konden genieten. Uw barmhartigheid heeft ons ook door zorgen en noden gedragen. We danken U er van harte voor. Houd ons ook in de tijd die komt vast opdat we staan blijven in het geloof. Versterk onze liefde en help ons dat we de moed hebben Uw naam te belijden en U te dienen. We bidden dat in Uw naam. Amen

Namens het moderamen

Dit artikel verscheen in Onderweg 22e jaargang, editie 1 (januari-februari 2020)