2019-02 – Een nieuw begin

Veertig dagen onderweg naar Pasen

Wat valt dat ons mooi toe als gemeente! Juist nu wij ons kerkgebouw ingrijpend hebben verbouwd en een nieuwe naam hebben gegeven en zo met elkaar een nieuwe start kunnen maken reikt Kerk in Actie ons voor de Veertigdagentijd dit thema aan: ‘Een nieuw begin’.

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Dat is natuurlijk bij uitstek het feest van het nieuwe begin. Maar hoe gaan we dat toeleven naar Pasen nu eigenlijk doen?

Die veertigdagentijd is van oudsher een periode van inkeer en bezin-ning. De start van deze periode is dit jaar op woensdag 6 maart, de zogenaamde Aswoensdag. Vanaf dat moment is het nog 40 dagen tot aan Pasen. Wie dat even narekent komt er al snel achter dat het niet klopt, die 40 dagen. Maar dat komt omdat in deze periode de zonda-gen niet worden meegeteld. Een periode van inkeer en bezinning dus. In vroeger tijden zelfs een periode van vasten. Dat is dan ook een an-dere benaming van deze tijd: de vastentijd. En in protestantse kringen zijn we ook gewend om deze tijd de ‘lijdenstijd’ te noemen. Het komt er in alle gevallen op neer dat we ons in deze tijd bewust bezighouden met de weg die Jezus aflegt, dwars door het lijden heen.

In de Bijbel is vasten een bekend godsdienstig gebruik of ritueel. Er wordt individueel gevast of als hele gemeenschap. In het Nieuwe Tes-tament is het vasten altijd een teken van iemands toewijding aan God. Die betekenis zoeken we vandaag ook weer meer en meer. Tegelijk zoeken we ook naar vormen die passen bij deze tijd.

Tegenwoordig zijn we niet meer gewend om echt te vasten zoals ze dat vroeger deden. Maar je kunt wel alternatieven bedenken…. Veel mensen kiezen ervoor om iets te laten staan, om iets na te laten wat ze anders wel vaak gebruiken of doen. De één legt z’n mobiele telefoon vaker aan de kant, stopt met social media. Een ander stopt met het eten van vlees, geheel of gedeeltelijk. Weer een ander kiest ervoor om doordeweeks geen alcohol te drinken. Maar je kunt ook dagelijks een klein beetje geld wegleggen voor een goed doel. Of iedere week bewust een kaartje sturen of een bezoekje brengen aan iemand uit je omgeving. Kortom: er zijn heel veel mogelijkheden om je levensstijl bewust onder de loep te nemen en misschien iets te veranderen in je gebruikelijke gewoontes en patronen. Met het doel om eens weer een nieuw begin te maken. En dat kun je op heel wat levensterreinen nodig hebben: het maken van een nieuw begin.

In de afbeelding zie je dat eigenlijk mooi weergegeven. Alle letters van het woord ‘vasten’ verwijzen naar een levenshouding en een levensterrein.
Denk er eens over na de komende weken: op welke manier wilt u/ wil jij deze periode van inkeer en bezinning invullen? Hoe ga jij bewust onderweg naar Pasen? Misschien kunnen we elkaar gaandeweg helpen en stimuleren!

Een gezegende veertigdagentijd toegewenst,
Ds. Marianne Paas Feenstra

Dit artikel verscheen in Onderweg 21e jaargang, editie 2 (februari-maart 2019)